Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

V Republiki Sloveniji je bil sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev z davkom na dodano vrednost uveden s 1. julijem 1999. Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu:ZDDV-1) je bil večkrat spremenjen, in sicer v aprilu 2001, ko so bile uvedene spremembe glede določitve davčnih obdobij in načina uveljavljanja pravice do vračila presežka vstopnega DDV. V juliju 2002 (uveljavitev s 1. oktobrom 2002) so bile odpravljene vse tiste neusklajenosti z evropsko zakonodajo, ki jih je bilo smotrno uveljaviti še pred članstvom Slovenije v Evropski uniji. V okviru te spremembe zakona so bile v zakonsko besedilo uvrščene tudi vse izjeme in prehodna obdobja, ki jih je Slovenija uveljavila v pogajanjih o pristopu k Evropski uniji. Nadalje je bil zakon spremenjen in dopolnjen oktobra 2003 (z začetkom uporabe 1. maja 2004) z novimi pravili, s katerimi je urejeno področje obdavčevanja blaga v prometu med državami članicami Evropske unije in temelji na rešitvah, ki jih za države članice Evropske unije enotno predpisuje Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), z vsemi spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Šesta direktiva). Aprila 2004 (uporaba s 1. januarjem 2005) je bil sistem DDV dopolnjen s pravili obdavčevanja dobav plina preko distribucijskega sistema in dobav električne energije, oktobra 2004 (uporaba s 1. novembrom 2004) pa so bile v zakon vključene opredelitve glede določitve davčnega obdobja pri novo registriranih davčnih zavezancih ter uveljavljanje odbitka vstopnega DDV v davčnem obdobju v katerem davčni zavezanec prejme račun za njemu dobavljeno blago in storitve. Zadnja sprememba zakona je bila sprejeta decembra 2005 (uporaba s 1. januarjem 2006), kjer je bila uvedena posebna ureditev po plačani realizaciji.

Glede na ukrepe Vlade, ki so bili sprejeti v zvezi s predvideno reformo davčne zakonodaje v skladu s sprejetimi Okviri gospodarskih in socialnih reform v Republiki Sloveniji, katerih glavni namen na področju obdavčevanja z DDV je predvsem poenostavitev (administrativnih) obveznosti davčnih zavezancev v zvezi z izvajanjem veljavnega sistema DDV, je predlagatelj pripravil predlog novega ZDDV-1, s katerim je želel doseči večjo preglednost in medsebojno skladnost določb ZDDV-1 ter zlasti poenostavitev besedila le-tega z vidika zahtevnosti za davčne zavezance.