Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XI. POSEBNE UREDITVE >> XI. 5. Posebna ureditev za investicijsko zlato >>

118. člen ZDDV-1- Definicije

Kazalo

118. člen ZDDV-1- Definicije

I. Vsebina zakona

(1) Po tej ureditvi izraz »investicijsko zlato« pomeni:

a) zlato v obliki palic ali ploščic z maso, ki jo sprejemajo trgi plemenitih kovin, čistine, ki je enaka ali večja od 995 tisočink, predstavljeno z vrednostnimi papirji ali ne, razen majhnih palic ali ploščic z maso manj kot 1 g;

b) zlate kovance:

- s čistino, enako ali večjo od 900 tisočink,

- skovane po letu 1800,

- ki so ali so bili zakonito plačilno sredstvo v državi porekla in

- ki se običajno prodajo po ceni, ki ne presega za več kot 80% vrednosti zlata na odprtem trgu, vsebovanega v kovancih.

(2) Po tej ureditvi se šteje, da se taki kovanci ne prodajajo v zbirateljske namene.

II. Komentarji

II.a Komentar k 118. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu je podana definicija investicijskega zlata, ki se obdavčuje po posebni ureditvi za investicijsko zlato. Med investicijsko zlato se uvršča zlato v obliki palic ali ploščic s predpisano maso in zlati kovanci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in se ne prodajajo v zbirateljske namene.

S tem členom je povzeta določba 52. b člena prejšnjega zakona in ne pomeni nikakršnih vsebinskih sprememb.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev posebne ureditve za investicijsko zlato v ZDDV-1 je vključena v 344-356. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Obravnavani 118. do 122. členi tega zakona določajo posebno ureditev oziroma pravila za obdavčevanje investicijskega zlata, ki vključuje tudi zlato, ki ima takšne lastnosti, da ga tržni udeleženci lahko uporabljajo v investicijske namene.

V 118. členu je podana definicija investicijskega zlata, 119. člen pa določena oprostitev transakcij z investicijskim zlatom. Davčna oprostitev po splošnih načelih ne dovoljuje odbitka vstopnega DDV, zato se z 121. členom daje davčnemu zavezancu pravica do odbitka vstopnega DDV za nabavljeno investicijsko zlato ali drugo zlato, ki ga kasneje predela v investicijsko zlato ter za storitve v zvezi z investicijskim zlatom.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (168. člen)

168. člen- P (Investicijsko zlato)

(1) Za investicijsko zlato iz prvega odstavka 118. člena ZDDV-1 se ne šteje monetarno zlato.

(2) Evropska komisija vsako leto v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi seznam zlatih kovancev, ki se v vseh državah članicah štejejo za investicijsko zlato.

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.