Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XI. POSEBNE UREDITVE >> XI. 6. Posebna ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža znotraj Skupnosti, in opravljajo elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci >>

129. člen ZDDV-1- Vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedež

Kazalo

129. člen ZDDV-1- Vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedež

I. Vsebina zakona

(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža, ki opravlja elektronske storitve po določbah posebne ureditve, nima pravice do odbitka DDV, lahko pa uveljavlja vračilo plačanega DDV.

(2) Zahtevek za vračilo DDV davčni zavezanec, ki nima sedeža, pošlje v elektronski obliki po elektronskih sredstvih.

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše pogoje za uveljavljanje vračila DDV v skladu s tem členom in predpisano vsebino zahtevka za vračilo.

II. Komentarji

II.a Komentar k 129. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen ureja vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža. Davčni zavezanec, ki nima sedeža, nima pravice do odbitka DDV, ima pa pravico do vračila DDV. Zahtevek za vračilo DDV predloži v elektronski obliki.

S tem členom so povzete določbe 52.m člena prejšnjega zakona in ne pomenijo nikakršnih vsebinskih sprememb.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in ki opravljajo elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci v ZDDV-1 je vključena v 357.-369. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Davčni zavezanci, ki nimajo sedeža svoje dejavnosti oziroma stalne poslovne enote v Skupnosti ter dobavljajo storitve na elektronski način končnim potrošnikom, ki imajo stalno prebivališče ali običajno prebivajo v državi članici, so se dolžni zaradi opravljanja tovrstnih storitev identificirati v eni izmed držav članic. Sami se lahko odločijo, v kateri državi članici se bodo prijavili za potrebe obračunavanja DDV od elektronsko opravljenih storitev. Če si kot državo članico za identifikacijo izberejo Slovenijo, so dolžni slovenskemu davčnemu organu prijaviti, kdaj se njihova dejavnost, ki jo opravljajo kot davčni zavezanci, prične, preneha ali toliko spremeni, da se ta ureditev ne more več uporabljati. Omenjeni davčni zavezanci, ki opravljajo elektronske storitve po posebni ureditvi, nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV, lahko pa uveljavljajo pravico do vračila plačanega DDV (za vračila ne velja pogoj vzajemnosti).

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (173. člen)

173. člen- P (Zahtevek za vračilo DDV)

(1) Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije nabavi blago ali storitve za namene opravljanja dejavnosti, uveljavlja pravico do vračila DDV, ki ga je plačal ob nabavi blaga oziroma storitev ali ob uvozu blaga, pod pogoji iz 74. člena ZDDV-1 in 114. do 116. člena tega pravilnika.

(2) Za vlagatelja zahtevka v skladu s tem členom ne velja pogoj vzajemnosti iz šestega odstavka 74. člena ZDDV-1.

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.