Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV >>

138. člen ZDDV-1- Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV

Kazalo

138. člen ZDDV-1- Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV

I. Vsebina zakona

(1) Obračunavanje in plačevanje DDV nadzoruje davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in z zakonom, ki ureja davčno službo. Obračunavanje in plačevanje DDV od prevoznih storitev v mednarodnem potniškem prometu lahko nadzoruje tudi carinski organ.

(2) Pri uvozu blaga nadzoruje obračunavanje in plačevanje DDV carinski organ v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi bil DDV uvozna dajatev.

(3) Nadzor nad davčnimi skladišči opravljata carinski in davčni organ.

II. Komentarji

II.a Komentar k 138. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Člen določa pristojnost in nadzor davčnega in carinskega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV. Nadzor se opravlja v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, pristojnosti davčnega in carinskega organa pa so določene tudi z zakonom o davčni službi in zakonom o carinski službi.

Ta člen povzema rešitve iz 60. člena prejšnjega zakona. Na novo je določena pristojnost carinskega in davčnega organa v primeru nadzora nad davčnimi skladišči iz 58. člena zakona.

II.b Komentar avtorice

Prevozne storitve v mednarodnem prometu se v Sloveniji obračunavajo v skladu s 27. členom ZDDV-1. Kraj opravljanja prevoza (kraj obdavčitve) je pot, ki jo prevoznik opravi po slovenskem davčnem območju. Praviloma so stroški prevozne storitve pri mednarodnem prevozu vključeni v davčno osnovo pri uvozu blaga. Davek od prevoznih storitev pri prevozu potnikov bi se načeloma moral obračunavati kot vsaka druga davčna obveznost, vendar lahko to dosežemo pri prevoznikih, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost, težje pa je nadzorovati pravilnost obračunavanja DDV od prevoznih storitev pri tujih prevoznikih, ki v Sloveniji niso registrirani kot davčni zavezanci. Zaradi takšne »prednostne davčne obravnave« lahko tuji prevozniki predstavljajo domačim avtoprevoznikom nelojalno konkurenco, saj se lažje izognejo obračunu DDV od dela poti, ki ga opravijo po Sloveniji. S podobno težavo se srečujejo tudi druge države, kar praviloma rešujejo tako, da pooblastijo carinske organe, da obračunajo in poberejo DDV od tujih avtoprevoznikov ob vstopu v državo, ob izstopu iz države pa preverijo, ali je bil plačan pravilen znesek DDV (npr. Nemčija, Avstrija).

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (ni)

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.