Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XIII. KAZENSKE DOLOČBE >>

144. člen ZDDV-1- Zastaranje postopka o prekršku

Kazalo

144. člen ZDDV-1- Zastaranje postopka o prekršku

I. Vsebina zakona

(1) Postopek o davčnih prekrških iz 141. člena tega zakona, katerih narava je, zaradi okoliščin iz 142. člena predloga zakona, posebno huda, se ne more več začeti, ko potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.

(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje prekrškovnega organa, ki meri na pregon storilca prekrška. Po pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopka o prekršku v nobenem primeru ni več mogoče začeti ali nadaljevati, ko poteče šest let od dneva storitve prekrška.

II. Komentarji

II.a Komentar k 144. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ureditev je v skladu s 43. členom zakona o prekrških, po katerem lahko poseben zakon za prekrške, ki so glede na višino povzročene škode oz. višino protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oz. njegovega namena koristoljubnosti, storjeni v kvalificirani, hujši obliki, določa rok, ki je daljši od splošnega zastaralnega roka za prekrške.

II.b Komentar avtorice

Praviloma postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu postopek o prekršku ne sme začeti ali nadaljevati. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku. Zastaranje se pretrga tudi, če stori storilec v času, ko teče zastaralni rok, enako hud ali hujši istovrstni prekršek. Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko predpiše za prekrške iz petega odstavka 17. člena Zakona o prekrških tudi daljši rok (daljši rok od dveh let od dneva, ko je bil prekršek storjen) za zastaranje postopka o prekršku vendar ne daljši od treh let. Za hujše DDV prekrške (ko je narava prekrška posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti) se tako ne more več začeti, ko pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen (če ni prekinitev zastaranja).

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (ni)

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.