Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ >> IV. 1. Kraj dobave blaga >>

21. člen ZDDV-1– Dobava blaga na krovu plovil, zrakoplovov ali na vlakih

Kazalo

21. člen ZDDV-1– Dobava blaga na krovu plovil, zrakoplovov ali na vlakih

I. Vsebina zakona

(1) Če se dobava blaga opravi na krovu plovila, zrakoplova ali na vlaku med delom prevoza potnikov v Skupnosti, se za kraj te dobave šteje kraj, kjer se prevoz potnikov začne.

(2) Za namene prvega odstavka tega člena »del prevoza potnikov v Skupnosti« pomeni del prevoza, ki se brez postanka zunaj Skupnosti opravi med krajem, v katerem se prevoz potnikov začne, in krajem, v katerem se prevoz potnikov konča.

(3) »Kraj, v katerem se prevoz potnikov začne,« pomeni prvi predvideni kraj, v katerem bodo potniki znotraj Skupnosti vstopili, po potrebi po delu poti zunaj Skupnosti.

(4) »Kraj, v katerem se prevoz potnikov konča,« pomeni zadnji predvideni kraj znotraj Skupnosti, kjer potniki, ki so vstopili v Skupnost, izstopijo, po potrebi pred postankom zunaj Skupnosti.

(5) V primeru povratnega potovanja se povratna vožnja šteje za ločen prevoz.

II. Komentarji

II.a Komentar k 21. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

S tem členom je določeno, da se za kraj dobave blaga na krovu plovila, zrakoplovov ali na vlakih med prevozom potnikov znotraj Skupnosti šteje kraj, kjer se prevoz potnikov začne.

Podana je tudi definicija »kraja, v katerem se prevoz potnikov začne« in »kraja, v katerem se prevoz potnikov konča«.

Ta člen povzema določbe tretje alineje prvega odstavka in drugi odstavek 15. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

Ta pravila so obravnavana v 37. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

V tem členu so vključene določbe o določitvi kraja opravljenega prometa blaga v primeru dobave blaga, med prevozom potnikov v Skupnost, na krovu plovila, na krovu zrakoplova ali na vlaku. V tem primeru je dobava blaga obdavčena v kraju, v katerem se prevoz potnikov začne.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (ni)

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

1. Obdavčitev prodaje blaga na letalih, Pojasnilo DURS, št. 4230-398/2006, 7. 5. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

Sodna praksa k 8. členu Šeste direktive (8. člen-Dobava blaga), npr.:

8                          Case C-245/04 (EMAG)

                            Case C-58/04 (Antje Köhler)

                            Case C-111/05 (Aktiebolaget NN)