Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ >> IV. 3. Kraj opravljanja storitev >> IV. 3.2. Posebna pravila >>

25. člen ZDDV-1– Storitve posrednikov

Kazalo

25. člen ZDDV-1– Storitve posrednikov

I. Vsebina zakona

(1) Kraj opravljanja storitev, ki jih opravi posrednik, ki deluje v imenu in za račun druge osebe, razen tistih iz osmega odstavka 27. člena, tretjega odstavka 28. člena in prvega odstavka 29. člena tega zakona, je kraj, kjer je opravljena glavna transakcija.

(2) Če je naročnik storitev, ki jih opravi posrednik, identificiran za DDV v državi članici, ki ni tista, na ozemlju katere se opravi ta transakcija, se ne glede na prvi odstavek tega člena šteje, da je kraj opravljanja storitev na ozemlju države članice, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za DDV, pod katero mu je bila storitev opravljena.

II. Komentarji

II.a Komentar k 25. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1 – 1. obravnava

V tem členu je določeno posebno pravilo za določitev kraja opravljanja storitev posrednikov. Pri storitvah posrednikov se za kraj opravljanja storitev šteje kraj, kjer je bila opravljena osnovna storitev. V primeru, ko je naročnik storitve posrednika identificiran za DDV v drugi državi članici, pa je kraj opravljanja storitev v državi, ki je naročniku izdala DDV identifikacijsko številko, pod katero mu je bila storitev opravljena.

Ta člen povzema tretjo alinejo prvega odstavka in drugi odstavek 18. c člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

Pravila obdavčitve posredniških storitev iz 1. odstavka 29. člena ZDDV-1 so povzeta iz 2(e) točke 9. člena Šeste direktive, posredniške storitve v povezavi z blagom pa iz 1. točke 9. člena Šeste direktive. Odstopanja od teh pravil obdavčitve so zapisana v 28b (E) členu Šeste direktive. V Direktivi Sveta 2006/112/ES, ki je nadomestila Šesto direktivo, najdemo pravilo o določitvi kraja opravljanja posredniških storitev v 44. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

V 25. členu so obravnavane posebnosti pri obdavčitvi storitev posrednikov, ki delujejo v tujem imenu in za tuj račun. Opredelitev delovanja v tujem imenu in za tuj račun se opravi na podlagi določil Obligacijskega zakonika.

Pri določanju kraja opravljanja prometa storitev posrednikov se pri opravljanju posredniških storitev, ki so opravljene v tujem imenu in za tuj račun, upošteva:

  1. pravila, ki veljajo za določitev kraja opravljanja storitev pri prevozu blaga znotraj Skupnosti, veljajo tudi za določitev kraja opravljanja storitev posredovanja pri prevozu blaga znotraj Skupnosti (8. odstavek 27. člena ZDDV-1:kraj začetka prevoza/kraj naročnika);
  2. pravila, ki veljajo za določitev kraja opravljanja pomožnih storitev pri prevozu blaga znotraj Skupnosti, veljajo tudi za določitev kraja opravljanja storitev posredovanja pri pomožnih storitvah pri prevozu blaga znotraj Skupnosti (3. odstavek 29. člena ZDDV-1);
  3. pri posredovanju storitev, ki so navedene 29. členu ZDDV-1, veljajo za določitev kraja opravljanja takšnih posredniških storitev ista pravila kot za določitev kraja opravljanja storitev iz 29. člena ZDDV-1 (praviloma kraj, kjer ima naročnik sedež);
  4. pri posredovanju ostalih storitev, se za kraj opravljanja storitev šteje kraj, kjer je opravljena glavna transakcija (1. odstavek 25. člena ZDDV-1);
  5. v primeru, ko je naročnik posredniške storitve identificiran za DDV v drugi državi članici kot je država, v kateri se opravi ta transakcija, je kraj opravljanja storitev v državi, ki je naročniku izdala DDV identifikacijsko številko, pod katero mu je bila storitev opravljena.

V okvir skupine posredniških storitev iz 1. odstavka 29. člena ZDDV-1 (točka 3. zgoraj) spadajo storitve posredovanja osebja in storitve posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun drugih oseb, kadar za svojega naročnika posredujejo storitve iz prvega odstavka 29. člena ZDDV-1.

Med storitve posredovanja osebja (v prejšnjem zakonu smo imeli v okviru tega pravila vključene storitve posredovanja delovne sile) lahko na podlagi pojasnila davčnega organa (Davčni bilten 5/2000, stran 13) razvrstimo:

Med storitve posredovanja osebja se ne uvrščajo storitve, ki jih davčni zavezanec opravi na podlagi pogodbe o opravljanju storitev, tudi če se storitve zaračunavajo na uro. Kraj opravljenega prometa storitev je odvisen od vrste opravljenih storitev. Če npr. davčni zavezanec zaposluje poslovne sekretarje za naročnike, to ni posredovanje osebja, temveč promet administrativnih in tajniških storitev.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (ni)

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

1. Posredovanje slovenskega davčnega zavezanca za naročnika iz države članice EU pri prodaji blaga v Sloveniji in tretjih državah, Pojasnilo DURS, št. 4230-94/2007, 7. 6. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

2. Obdavčitev posredovanja spremljevalnih storitev pri prodaji letalskih vozovnic, Pojasnilo DURS, št. 4230-22/2007, 18. 6. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

 

Sodna praksa k 9. členu Šeste direktive (9. člen-Opravljanje storitev), npr.:

9                          Case C-167/95 (Linthorst)

                            Case C-452/03 (RAL)

                            Case C-41/04 (Levob)

9(1)                      Case 168/84 (Bergholz)

                            Case C-30/89 (Commission/France)

                            Case C-68/92 (Commission/France)

                            Case C-69/92 (Commission/Luxembourg)

                            Case C-73/92 (Commission/Spain)

                            Case C-190/95 (ARO Lease)

                            Case C-231/94 (Faaborg-Gelting Linien)

                            Case C-390/96 (Lease Plan)

                            Case C-429/97 (Commission/France)

                            Case C-210/04 (FCE Bank)

9(2)(a)                 Case C-111/05 (Aktiebolaget NN)

                            Case C-114/05 (Gillan Beach)

                            Case C-166/05 (Heger Rudi)

9(2)(b)                 Case 283/84 (Trans Tirreno)

                            Case C-30/89 (Commission/France)

                            Case C-331/94 (Commission/Greece)

                            Case C-116/96 (Reisebüro Binder)

9(2)(c)                 Case C-327/94 (Jürgen Dudda)

                            Case C-429/97 (Commission/France)

                            Case C-114/05 (Gillan Beach)

9(2)(d)                 Case 51/88 (Hamann)

9(2)(e)                 Case C-68/92 (Commission/France)

                            Case C-69/92 (Commission/Luxembourg)

                            Case C-73/92 (Commission/Spain)

                            Case C-108/00 (SPI)

                            Case C-438/01 (Design concept)

                            Case C-08/03 (BBL)

Sodna praksa k 28b (E) členu Šeste direktive (28b. člen- Kraj transakcij), npr.:

28b(E)(3)             Case C-68/03 (Lipjes)