Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> Predložitev letnega poročila in drugih podatkov gospodarskih družb za leto 2019 >>

4.4.2 Posebnosti za mikro družbe – 70.a. člen ZGD-1

Kazalo

Mikro družbe, ki so hkrati kapitalske družbe, niso dolžne izdelati prilog k izkazom, vendar morajo na koncu BS razkriti le naslednje informacije:

Izjema velja le za mikro družbe, ki:

Izjema NE velja za: