Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> VIII. OPROSTITVE DDV >> VIII. 3. Oprostitve za transakcije znotraj Skupnosti >>

47. člen ZDDV-1- Dobave blaga, za katere ne velja oprostitev

Kazalo

47. člen ZDDV-1- Dobave blaga, za katere ne velja oprostitev

I. Vsebina zakona

(1) Oprostitev iz 1. točke 46. člena tega zakona se ne nanaša na dobave blaga, ki jih opravijo davčni zavezanci, ki so oproščeni obračunavanja DDV v skladu s 94. členom tega zakona, ter na dobave blaga, ki se opravijo za davčne zavezance ali pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV.

(2) Oprostitev iz 3. točke 46. člena tega zakona se ne nanaša na dobave trošarinskih izdelkov, ki jih opravijo davčni zavezanci, ki so oproščeni obračunavanja DDV v skladu s 94. členom tega zakona.

(3) Oprostitev iz 1. in 3. točke 46. člena tega zakona se ne nanaša na dobave blaga, ki so predmet DDV v skladu s posebno ureditvijo za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine ali posebno ureditvijo za prodaje na javni dražbi.

II. Komentarji

II.a Komentar k 47.členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu so opredeljene dobave blaga v drugo državo članico, ki so izvzete iz oprostitev DDV.

Iz oprostitev so izvzete dobave blaga, ki jih opravijo mali davčni zavezanci (vključno z dobavami trošarinskih izdelkov) in za dobave blaga, ki se opravijo za davčne zavezance ali pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV.

V skladu s tem členom nadalje niso oproščene dobave blaga, ki so predmet DDV v skladu s posebno ureditvijo za rabljeno blago, umetniške premete, zbirke in starine, ali posebno ureditvijo za prodaje na javni dražbi.

II.b Komentar avtorice

To področje je obravnavano v 139. členu Direktive Sveta 2006/112/ES (28c (A) člen Šeste direktive).

Komentar k 1. odstavku 47. člena ZDDV-1:

1. točka 46. člena tega zakona določa oprostitev za blago, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago ali druga oseba za račun enega od njiju, v drugo državo članico Skupnosti. Pogoj za oprostitev je, da je blago dobavljeno drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec. Oprostitev se ne nanaša na dobave blaga, ki jih opravijo davčni zavezanci iz 94. člena zakona (»mali« davčni zavezanci) in na dobave blaga davčnim zavezancem in pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci in v namembni državi članici ne obračunavajo DDV od pridobitve tega blaga, saj njihove pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV.

Komentar k 3. odstavku tega člena zakona:

Oprostitev obračuna DDV pa ne velja za dobave v EU, ki se nanašajo na rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine ali blago, prodano na javni dražbi, kar pomeni, da je v teh primerih potrebno obračunati DDV.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (ni)

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.

Smiselno, ob upoštevanju zakonskih sprememb, lahko upoštevamo pojasnila davčnega organa k 31.a členu ZDDV.

Sodna praksa Sodišča ES k 28c (A) členu Šeste direktive (28c člen- Oprostitve; 28c (A)- Oproščene dobave blaga), npr.:

28c(A)                 Case C-395/02 (NV Transport service)

                            Case C-409/04 (Teleos)

                            Case C-146/05 (Albert Collée)

                            Case C-184/05 (Twoh)