Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN ZA DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Temeljno izhodišče, ki je bilo upoštevano pri pripravi predloga zakona, je bilo zastavljeno v smeri, da se prejšnji zakon čim natančneje prilagodi zavezujočim pravilom, uveljavljenim v Šesti direktivi, hkrati pa se pripravi zakon, ki bo pregleden in nedvoumen za davčne zavezance.

V zakonu se tako v primerjavi s prejšnjim sistemom, spreminja definicija prometa, ki se upošteva pri presoji o tem, ali gre za malega davčnega zavezanca ali ne (upošteva se le obdavčen promet in le točno določen oproščen promet, ne pa celoten obdavčen in oproščen promet zavezanca). Prav tako se, glede na prej veljavni sistem, nekoliko dvigne prag obdavčljivega prometa, in sicer iz 20.800 evrov na 25.000 evrov. Navedene spremembe pomenijo bistveno poenostavitev za davčne zavezance, ki jim v primerjavi s prejšnjim sistemom, ne bo potrebno več izpolnjevati obveznosti iz naslova DDV. Na podlagi razpoložljivih podatkov iz obračunov DDV za leto 2005 je ocenjeno, da bi bilo zaradi dviga praga obdavčljivega prometa in spremembe definicije obdavčljivega prometa 6.633 davčnih zavezancev oproščenih obračunavanja DDV od tistega dela, ki je bil do sedaj obdavčljiv (vseh zavezancev je cca 90.000). Iz razpoložljivih podatkov o obračunanem in vstopnem DDV obravnavanih zavezancev se ocenjuje, da ne bo prišlo do znatnih finančnih posledic za državni proračun, vsekakor pa je to dobrodošla administrativna poenostavitev za davčne zavezance.

V zakonu je določena uvedba davčnih skladišč, kar bo imelo za posledico odlog nastanka obveznosti za obračun DDV do trenutka iznosa blaga iz davčnega skladišča. Uvedba navedenega instituta bo imela za posledico določene likvidnostne učinke na javnofinančne prihodke iz DDV, vendar se ocenjuje, da bodo vsaj v kratkoročnem obdobju minimalni.

Za izvajanje zakona ni potrebno zagotoviti dodatnih sredstev v državnem proračunu. Zakon ne bo imel posledic na druga javnofinančna sredstva.

Kazalo | 4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN UPOŠTEVANJE PRAVA EU | 5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN ZA DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA | 6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA