Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> VIII. OPROSTITVE DDV >> VIII. 9. Oprostitve za transakcije, povezane z mednarodnim trgovanjem >>

58. člen ZDDV-1- Oprostitve za dobave določenega blaga in storitev v davčnih skladiščih

Kazalo

58. člen ZDDV-1- Oprostitve za dobave določenega blaga in storitev v davčnih skladiščih

I. Vsebina zakona

(1) Plačila DDV sta oproščena tudi dobava in uvoz blaga iz Priloge II tega zakona, ki se vnese v davčno skladišče v Sloveniji.

(2) Za namene tega zakona je »davčno skladišče«:

(3) V davčnem skladišču ne sme biti skladiščeno blago, ki je namenjeno prodaji na drobno, razen v naslednjih primerih:

a) če je blago namenjeno trgovini na letališču ali v pristanišču, ki izpolnjuje predpisane pogoje za carinsko skladišče, kateremu je dovoljena prodaja blaga na drobno, za prodajo blaga, ki se iznese v potnikovi osebni prtljagi pri poletih ali ladijskih prevozih na tretje ozemlje ali v tretjo državo, kadar je taka prodaja oproščena v skladu s točko b) 52. člena tega zakona;

b) če je blago namenjeno davčnim zavezancem za dobave potnikom na krovu zrakoplova ali plovila med poletom ali ladijskim prevozom, kadar je namembni kraj zunaj Skupnosti;

c) če je blago namenjeno davčnim zavezancem za dobave, ki so oproščene plačila DDV v skladu s 54. členom tega zakona.

(4) Plačila DDV so oproščene tudi storitve, ki so povezane z dobavami blaga po prvem odstavku tega člena.

(5) Plačila DDV so oproščene tudi dobave blaga iz Priloge II, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del, in storitev na tem blagu, dokler je blago v postopku davčnega skladiščenja.

II. Komentarji

II.a Komentar k 58. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa oprostitve za dobave določenega blaga in storitev v davčnih skladiščih ter podaja definicijo davčnih skladišč.

II.b Komentar avtorice

Ta določba se ne nanaša na trošarinska skladišča, ampak na posebna davčna skladišča, ki jih slovenska davčna praksa dosedaj ni poznala.Z vnosom blaga v davčno skladišče se bo odložil nastanek obveznosti za obračun DDV do trenutka iznosa blaga iz davčnega skladišča. Nadzor nad davčnimi skladišči bo izvajala Carinska uprava republike Slovenije, pa tudi davčni organ. Začetek uporabe te ureditve bo sledil po objavi potrditev ureditve po zaključenem postopku posvetovanj. Potrditev bo objavljena v Uradnem listu RS.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (ni)

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

1. Obveznost obračuna DDV pri iznosu blaga iz davčnega skladišča, Pojasnilo DURS, št. 4230-271/2007, 25. 9. 2007,

povezava: http://www.racunovodja.com

V. Preglednica: Vrste blaga, ki je lahko skladiščeno v davčnih skladiščih

Številka

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje blaga

Opombe

1)

0701

Krompir


 

2)

0711 20

Oljke


 

3)

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu orehi


 

4)

0802

Drugo lupinasto sadje


 

5)

0901 11 00

0901 12 00

Kava, nepražena


 

6)

0902

Čaj


 

7)

1001 do 1005

1007 do 1008

Žita


 

8)

1006

Oluščen nebrušen riž


 

9)

1201 do 1207

Zrnje, oljni plodovi in semena (vključno s sojo v zrnu)


 

10)

1507 do 1515

Olja in masti rastlinskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane


 

11)

1701 11

1701 12

Surovi sladkor


 

12)

1801

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen


 

13)

2709

2710

2711 12

2711 13

Mineralna olja (vključno s propanom in butanom; tudi surova nafta in olja)


 

14)

Poglavji 28 in 29

Kemijski proizvodi v razsutem stanju


 

15)

4001

4002

Naravni kavčuk v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih


 

16)

5101

Volna


 

17)

7106

Srebro


 

18)

7110 11 00

7110 21 00

7110 31 00

Platina (paladij, rodij)


 

19)

7402

7403

7405

7408

Baker


 

20)

7502

Nikelj


 

21)

7601

Aluminij


 

22)

7801

Svinec


 

23)

7901

Cink


 

24)

8001

Kositer


 

25)

ex 8112 92

ex 8112 99

Indij


 

26)

2614

Titanove rude in koncentrati


 

27)

7202

Ferolegure


 

28)

7201

Grodelj in zrcalovina v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah


 

29)

81

Druge kovine


 

30)

4409

Neobdelan les


 

31)

9401

Končni/obdelani leseni izdelki