Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> Predložitev letnega poročila in drugih podatkov gospodarskih družb za leto 2019 >>

7.3.3 DRUGI PRIHODKI (črka L v izkazu poslovnega izida – AOP 178)

Med drugimi prihodki izkazujemo vse ostale prihodke, ki jih nismo vpisali še v nobeno rubriko.

Med druge prihodke vštevamo: