Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> Predložitev letnega poročila in drugih podatkov gospodarskih družb za leto 2019 >>

7.3.6 DRUGI ODHODKI (točka M v izkazu poslovnega izida – AOP 181)

Kazalo

Med drugimi odhodki izkazujemo vse ostale odhodke, ki jih nismo vpisali še v nobeno rubriko – konti skupine 75.

Drugi odhodki so: