Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XI. POSEBNE UREDITVE >> XI. 3. Posebna ureditev za potovalne agencije >>

99. člen ZDDV-1- Oproščene transakcije

Kazalo

99. člen ZDDV-1- Oproščene transakcije

I. Vsebina zakona

(1) Če so transakcije, ki jih potovalna agencija zaupa v izvedbo drugim davčnim zavezancem, opravljene zunaj Skupnosti, se storitev potovalne agencije šteje kot oproščena storitev posredovanja v skladu s 55. členom tega zakona.

(2) Če so transakcije iz prvega odstavka tega člena opravljene tako znotraj Skupnosti kot zunaj nje, je oproščen samo tisti del storitev potovalne agencije, ki se nanaša na transakcije zunaj Skupnosti.

II. Komentarji

II.a Komentar k 99. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa, da se od dobav blaga oz. storitev drugih davčnih zavezancev, ki so za potovalne agencije opravljene izven Skupnosti, ne plačuje DDV. V primeru, da je del teh transakcij opravljen znotraj Skupnosti, se navedena davčna oprostitev ne nanaša na ta del transakcij.

Ta člen povzema rešitve iz četrtega odstavka 47. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev posebne ureditve za potovalne agente v ZDDV-1 je vključena v 306.-310. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Če so storitve, ki jih potovalna agencija zaupa drugim davčnim zavezancem, opravljene izven Slovenije, se šteje, da je potovalna agencija opravila storitev, oproščeno plačila DDV v skladu s 55. členom tega zakona (prej: 6. točko prvega odstavka 31. člena ZDDV-1). Če so te storitve deloma opravljene v Sloveniji in deloma izven nje, je plačila DDV oproščen le tisti del storitev potovalne agencije, ki se nanaša na storitve, opravljene izven Slovenije. Pomembno je poudariti, da potovalna agencija nima pravice do odbitka vstopnega DDV niti do vračila DDV, ki ji ga zaračunajo drugi davčni zavezanci iz drugih držav članic EU od transakcij, ki so jih nudili neposredno potniku.

III. Pripadajoči členi Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (ni)

IV. Pojasnila DURS in sodna praksa

Ni pojasnil DURS in MF ter slovenske sodne prakse.

Sodna praksa Sodišča ES k 26. členu Šeste direktive (26. člen- Posebna ureditev za potovalne agente), npr.:[1]

26                        Case C-331/94 (Commission/Greece)

                            Case C-260/95 (DFDS A/S)

                            Case C-308/96 (Howden Court Hotel)

                            Case C-94/97 (Howden Court Hotel II)

                            Case C-163/91 (Van Ginkel)

                            Case C-200/04 (iSt)

26(2)                    Case C-163/91 (Van Ginkel)

                            Case C-149/01 (First Choice Holidays plc)

                            Case C-291/03 (MyTravel)

26(3)                    Case C-74/91 (Commission/Germany)

26a                      Case C-320/02 (Förvaltnings AB Stenholmen)

                            Case C-305/03 (Commission/UK)

                            Case C-280/04 (Jyske Finans)


[1] Pravna podlaga za določitev posebne ureditve za potovalne agente v ZDDV-1 je vključena v 306.-310. členu Direktive Sveta 2006/112/ES (vsebina 99. člena ZDDV-1 je povzeta po 3. odstavku 26. člena Šeste direktive).