Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

DDV sestavljenki na pot

DDV-sestavljenki naproti

Zaradi številnih in pogostih sprememb je luč sveta ugledala nova izdaja DDV-sestavljenke. V Sloveniji smo že kar nekaj časa priča pogostim spremembam zakonodaje, zato je DDV-sestavljenka iz leta 2006 dobila sopotnico, ki vključuje novosti, ki smo jih začeli uporabljati z letom 2007. DDV-sestavljenka predstavlja celovit sistem branja in študija predpisov s področja davka na dodano vrednost. Pri tem sta mišljena predvsem Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (odslej tudi: PZDDV).

Od kod navdih za sestavljenko

Zakaj sestavljenka? K pisanju me je vzpodbudilo dejstvo, da tudi odrasli možgani radi sestavljajo koščke posameznih problemov v celoto. Si predstavljate otroke, ki dobijo za darilo puzzle, nato pogledajo shemo celotne risbe in začnejo sestavljati košček za koščkom, dokler nimajo pred sabo celotne slike? Tudi odrasli se radi »igramo« in sestavljamo, saj naši možgani lažje dojemajo posamezni problem, če vidijo tudi celoto.

Ko se lotimo branja in študija predpisov s področja DDV ali pa le posameznega problema, imamo na razpolago predpise Evropske Skupnosti s področja davka na dodano vrednost, slovenski zakon, pravilnik(e), mnenja DURS in MF, sodno prakso, razlage namena oziroma razloga za sprejetje posameznega člena zakona, komentarje posameznih avtorjev in njihove članke. Zelo pomembne za razumevanje predpisov s področja DDV so razlage namena oziroma razloga za sprejetje posameznega člena zakona, ki so objavljene v Poročevalcih Državnega zbora RS. Predstavljajo namreč koristen pripomoček pri davčnih postopkih. Kar precej študija je potrebnega, da naši možgani brez ustreznih učnih pripomočkov celovito dojamejo posamezen problem in ga na podlagi vseh informacij sintetizirajo v celoto. Zato si marsikdo, ki potrebuje celovitejšo informacijo o trenutno veljavnem predpisu s področja DDV, pomaga tako, da priloži (prilepi) k osnovnemu besedilu zakona ustrezne člene pravilnika ali pa si na drug način pomaga pri lažjemu študiju predpisov s področja DDV.

Komu je namenjena DDV-sestavljenka?

Namenjena je tistim bralcem predpisov o DDV, ki bi radi imeli celovito in/ali poglobljeno znanje s tega področja. Koristen pripomoček za študij je lahko zlasti za računovodske in davčne strokovnjake, organe davčnega nadzora in tudi za same davčne zavezance ter za vse tiste, ki pri svojem poklicu ali pri študiju potrebujejo tovrstno znanje.

Katere cilje želimo doseči z DDV-sestavljenko?

Prvi in najpomembnejši cilj je, da na pregleden način prikažemo povezavo med posameznimi členi Zakona o davku na dodano vrednost in njim pripadajočimi členi pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. K vsakemu posameznemu členu zakona smo dodali tudi komentar predlagatelja zakona, pri nekaterih členih pa tudi lasten komentar.

Sistem študija DDV-sestavljenke

Sestavljenka vsebuje dvoje kazal – prvo kazalo se nanaša na Zakon o davku na dodano vrednost z dodanimi pripadajočimi členi pravilnika o njegovem izvajanju; drugo se nanaša le na člene pravilnika.

Če potrebujemo ustrezen člen zakona, uporabimo prvo kazalo (Kazalo ZDDV-1 s pripadajočimi členi pravilnika, ki v tem primeru ne sledijo zaporednim številkam členov pravilnika). Če pa potrebujete ustrezen člen pravilnika, uporabite drugo kazalo, v katerem se nahajajo le členi pravilnika.

K novemu Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) še nimamo veliko pojasnil davčnega organa in Ministrstva za finance ter slovenske sodne prakse, zaradi primerljivosti zakonskih določb prejšnega Zakona o davku na dodano vrednost (odslej tudi: ZDDV) in sedanjega Zakona o davku na dodano vrednost (odslej tudi: ZDDV-1) pa vas pri določenih členih ZDDV-1 napotim na pojasnila davčnega organa in MF k prejšnjemu Zakonu o DDV. Pojasnila, ki so objavljena na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije, so na podlagi 13. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) zavezujoča za davčni organ v davčnem postopku, kar pomeni, da jih mora v davčnem postopku upoštevati.

Ob branju pojasnil in sodne prakse je potrebno biti zelo pozoren, saj so lahko pojasnila in sodna praksa k prejšnjemu zakonu uporabna le, če so zakonske določbe starega in novega zakona vsebinsko primerljive. Pojasnila k ZDDV najdete na spletni strani davčnega organa (DURS in MF) oziroma v prejšnji DDV-sestavljenki (2006), sodno prakso pa lahko brezplačno dobite na spletni strani: [1] Kljub novo sprejeti direktivi, s katero se je preoblikovala Šesta direktiva, se v DDV-sestavljenki sklicujem tudi na Šesto Direktivo, saj lahko takšno sklicevanje zasledimo tudi v 1. členu slovenskega ZDDV-1. Sklicevanje na Šesto direktivo sicer pomeni sklicevanje na novo direktivo skladno s primerjalno tabelo, ki je vključena v prilogi XII nove direktive. Sistematika novih členov ZDDV-1 sledi sistematiki členov nove direktive.

Kot smo že omenila, si v sestavljenki po vrstnem redu sledijo:

  1. posamezen člen zakona (pod oznako I.),
  2. kronološko priloženi komentarji iz Poročevalcev Državnega zbora in morebitni komentar avtorice (pod oznako II.),
  3. pripadajoči členi pravilnika (pod oznako III.) in
  4. napotitev na pojasnila DURS in MF ter napotitev sodno prakso (pod oznako IV.). Pojasnila davčnega organa in številke sodb k posameznim členom prejšnjega zakona (ZDDV) najdete v registratorju DDV-sestavljenka, ki je bil izdan v letu 2006 k staremu Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV).

Za konec

DDV-sestavljenka je živ sistem, ki se spreminja in dopolnjuje z vsako spremembo predpisov o DDV, tako slovenskih kot tudi predpisov ES s tega področja ter s posameznimi pojasnili DURS, MF in sodno prakso.

Ker je DDV-sestavljenka prvi tovrstni celovit sistem branja oziroma študija predpisov, vam bom zelo hvaležna za vsakršne napotke in kritike, na podlagi katerih bi lahko sistem še izboljšali.

Mateja

 


[1] V 411. členu nove direktive (Direktiva Sveta 2006/112/ES) je zapisano, da se tako Direktiva 67/227/EGS kot tudi Direktiva Sveta 77/388/EGS (t.i. Šesta direktiva) razveljavita brez vpliva na obveznost držav članic v zvezi z roki za prenos teh direktiv v domače pravo in njuno izvajanje, določenimi v delu B priloge XI. Sklicevanja na razveljavljeni direktivi pomenijo sklicevanja na to Direktivo Sveta 2006/112/EGS in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi XII. Države članice so dolžne sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 2(3), členom 44, členom 59(1), členom 399 ter točko (18) Priloge III z učinkom na dan 1.januar 2008. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na novo direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice. Nova direktiva 2006/112/2006 je začela veljati s 1.1.2007.