Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

DOH - Zakon o dohodnini - Sestavljenka 2011

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 12 ur, 32 minut (188.036 besed)

Portal in avtorica ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake ali pomanjkljivosti v čistopisu.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE:

 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2A), Uradni list RS, št. 10/08, Poročevalec DZ RS, št. 7/08 (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2A) - nujni postopek - EPA 1851-IV)
 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2B), Uradni list RS, št. 78/08; Poročevalec DZ RS, št. 93/08; začetek veljavnosti: 31.7.2008, uporablja se že pri odmeri dohodnine za leto 2008
 3. Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C), Uradni list RS, št. 125/08; Poročevalec DZ RS, št. 117/08; začel veljati z 31.12.2008, uporablja se že pri odmeri dohodnine za leto 2008
 4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2D), Uradni list RS, št. 20/09, poročevalec DZ RS, št. 18/09, uporablja se že pri odmeri dohodnine za leto 2008
 5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), Uradni list RS, št. 10/10, Poročevalec DZ RS, št. 122/09, se uporablja od 1. januarja 2010 dalje, razen določb 4. in 7. člena ZDoh-2E, ki se začneta uporabljata s 13.2.2010, in razen določb petega odstavka 113. člena in prvega stavka tretjega odstavka 115. člena zakona, brez upoštevanja četrte alineje, ki se uporabijo že pri odmeri dohodnine za leto 2009. Spremembe in dopolnitve so obravnave v pojasnilu DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, Pojasnilo DURS, št. 4210-31/2010-1, 23. 2. 2010
 6. Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2F); začel veljati 23.2.2010, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2010; Poročevalec DZ RS, št. 13/2010
 7. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G), Ur. list RS, št. 43/10, začel veljati 1.6.2010; določbe spremenjenega 61. člena zakona, novega 61.a člena zakona in spremenjenega 62. člena zakona se uporabljajo že pri odmeri dohodnine za leto 2010. (predlog objavljen v Poročevalcu DZ RS, št. 55/10)
 8. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H), Ur.l. RS, št. 106/2010
  Pojasnilo DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H), št. 4210-208/2010-1/28.12.2010
 9. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7), Stran 1543, (prečiščeno besedilo), Ur.l. RS, št. 13/11

 

Povezano (tudi zajete spremembe, ki vplivajo na področje dohodnine):
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDAVP-2D)

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/2010, z dne 3. 12. 2010, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2D), ki začne veljati 1. januarja 2011, razen 8. člena tega zakona, ki začne veljati 1. julija 2011.
Več o tem:
http://www.durs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/davcni_postopek/zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_davcnem_postopku_zdavp_2d/

Uradno prečiščeno besedilo

 1. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7), Ur.l. RS, št. 13/2011
 2. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB6), Ur.l. RS, št. 51/2010
 3. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB5), Ur.l. RS, št. 28/2010
 4. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7), Ur.l. RS, št. 13/2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

Podrejeni predpisi

Podrejeni predpisi

 1. Uredba o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, Ur.l. RS, št. 136/2006
 2. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, Ur.l. RS, št. 138/2006
 3. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Ur.l. RS, št. 140/2006
 4. Pravilnik o obrazcu za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2, Ur.l. RS, št. 141/2006
 5. Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov, Ur.l. RS, št. 141/2006
 6. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, Ur.l. RS, št. 30/2007
 7. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, Ur.l. RS, št. 36/2007
 8. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri, Ur.l. RS, št. 52/2007
 9. Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj, Ur.l. RS, št. 90/2007
 10. Sklep o objavi dokončnega seznama upravičencev do donacij za leto 2007, Ur.l. RS, št. 107/2007
 11. Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj, Ur.l. RS, št. 110/2007
 12. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008, Ur.l. RS, št. 119/2007
 13. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007, Ur.l. RS, št. 15/2008
 14. Sklep o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, Ur.l. RS, št. 28/2008
 15. Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada, Ur.l. RS, št. 37/2008
 16. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Ur.l. RS, št. 76/2008
 17. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2008, Ur.l. RS, št. 77/2008
 18. Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom, Ur.l. RS, št. 92/2008
 19. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada, Ur.l. RS, št. 101/2008
 20. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2009, Ur.l. RS, št. 119/2008
 21. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008, Ur.l. RS, št. 42/2009
 22. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009, Ur.l. RS, št. 61/2009
 23. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009, Ur.l. RS, št. 75/2009
 24. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada, Ur.l. RS, št. 87/2009
 25. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009, Ur.l. RS, št. 102/2009
 26. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010, Ur.l. RS, št. 104/2009
 27. Sklep o dopolnitvi Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009, Ur.l. RS, št. 8/2010
 28. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2009, Ur.l. RS, št. 15/2010 (25/2010 popr.)
 29. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010, Ur.l. RS, št. 20/2010
 30. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, Ur.l. RS, št. 37/2010
 31. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010, Ur.l. RS, št. 62/2010
 32. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010, Ur.l. RS, št. 94/2010
 33. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011Ur.l. RS, št. 103/2010

 

Brošure dohodnina (vir: Davčna uprava)

 

Novica DURS: Novosti v zvezi z dohodnino 2009
povezava: http://www.durs.gov.si

 

Splošna pojasnila:

Kazalo

Kazalo | DOH - Zakon o dohodnini - Sestavljenka 2011 | Zadnje posodobitve