Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

DOH - Zakon o dohodnini - Sestavljenka - od 25. 7. 2015 dalje

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 18 ur, 4 minute (271.013 besed)

Portal in avtorica ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake ali pomanjkljivosti v čistopisu.

* Pregled zakonskih sprememb lahko vidite na spletni strani DURS: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini: http://www.durs.gov.si

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE:

 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2A), Uradni list RS, št. 10/08, Poročevalec DZ RS, št. 7/08 (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2A) - nujni postopek - EPA 1851-IV)
 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2B), Uradni list RS, št. 78/08; Poročevalec DZ RS, št. 93/08; začetek veljavnosti: 31.7.2008, uporablja se že pri odmeri dohodnine za leto 2008
 3. Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C), Uradni list RS, št. 125/08; Poročevalec DZ RS, št. 117/08; začel veljati z 31.12.2008, uporablja se že pri odmeri dohodnine za leto 2008
 4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2D), Uradni list RS, št. 20/09, poročevalec DZ RS, št. 18/09, uporablja se že pri odmeri dohodnine za leto 2008
 5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), Uradni list RS, št. 10/10, Poročevalec DZ RS, št. 122/09, se uporablja od 1. januarja 2010 dalje, razen določb 4. in 7. člena ZDoh-2E, ki se začneta uporabljata s 13.2.2010, in razen določb petega odstavka 113. člena in prvega stavka tretjega odstavka 115. člena zakona, brez upoštevanja četrte alineje, ki se uporabijo že pri odmeri dohodnine za leto 2009. Spremembe in dopolnitve so obravnave v pojasnilu DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, Pojasnilo DURS, št. 4210-31/2010-1, 23. 2. 2010
 6. Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2F); začel veljati 23.2.2010, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2010; Poročevalec DZ RS, št. 13/2010
 7. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G), Ur. list RS, št. 43/10, začel veljati 1.6.2010; določbe spremenjenega 61. člena zakona, novega 61.a člena zakona in spremenjenega 62. člena zakona se uporabljajo že pri odmeri dohodnine za leto 2010. (predlog objavljen v Poročevalcu DZ RS, št. 55/10)
 8. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H), Ur.l. RS, št. 106/2010
  Pojasnilo DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H), št. 4210-208/2010-1/28.12.2010
 9. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7), Stran 1543, (prečiščeno besedilo), Ur.l. RS, št. 13/11
 10. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I), Uradni list RS, št. 24/12, objavljeno 30.3.2012. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri doho­dnine za leto 2011.
 11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J), Ur.l. RS, št. 30/2012 – začel veljati 27.4.2012
  Opomba:
  Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto 2012.
  Ta zakon se uporabi že pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov za leto 2012.
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J),
   Številka: 435-01 / 12 - 0002 / EPA 246 – VI;
   Datum: 13.04.2012
 12. Zakon za uravnoteženje javnih financ, Uradni list RS, št. 40/2012, 30.5.2012 (op.: členi, ki se nanašajo na dohodninske spremembe se odrazijo pri obdavčitvi v 2013)*

* Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDOH-2L: http://www.durs.gov.si

 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur.l, RS, št. 75/2012; velja od 6.10.2012)
  Predlog zakona EPA 489-VI: http://imss.dz-rs.si/imis/27c2102bd6845a3089b3.pdf 
 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L), Stran 9576.
  (Ur. List RS, št. 94/2012, začne veljati 11.12.2012, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo
  od vključno 1. januarja 2013)*

* INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA ZDOH-2L: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/novosti_zddpo_2_zdoh_2_in_zdfs_ki_so_bile_10_12_2012_objavljene_v_uradnem_listu_rs_st_9412/informacija_o_novostih_ki_jih_prinasa_zdoh_2l/

 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), Ur. List RS, št. 96/2013, začne veljati 23.11.2013:*
  Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013, razen:
  1. določb spremenjenega 41., 44., 112., 113. in 127. člena zakona, ki se uporabljajo od 1. januarja 2014,
  2. določbe spremenjenega drugega odstavka 86. člena zakona, ki se uporablja od uveljavitve tega zakona, in
  3. določb spremenjenega 118. in 122. člena zakona, ki se uporabljajo za odmero dohodnine za leta od 2014 dalje.
  (2) Do začetka uporabe določb spremenjenega 41., 44., 112., 113. in 127. člena zakona se uporabljajo določbe 41., 44., 112., 113. in 127. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12).

* Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M, Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013
http://www.durs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1658/5942/b8f45151ec82affce0801eb6b4c15f3f/

 1. Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N)
  Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.
  (2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se za davčno leto 2014 uporablja Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12,  30/12,  40/12  –  ZUJF,  75/12,  94/12,  96/13  in  29/14  – odločba US).
 2. Zakon o dopolnitvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2O), Ur. l. RS, št. 23/2015, uveljavitev 4.4.2015

 3. Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P), Stran 6293, UR L, ŠT. 55/2015, 24.7.2015*
  * Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe spremenjenega 26. in 116. člena zakona pa se uporabljajo že pri odmeri dohodnine za leto 2015, razen za dohodke iz 6. člena tega zakona.

Povezano (tudi zajete spremembe, ki vplivajo na področje dohodnine):
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDAVP-2D)

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/2010, z dne 3. 12. 2010, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2D), ki začne veljati 1. januarja 2011, razen 8. člena tega zakona, ki začne veljati 1. julija 2011.
Več o tem:
http://www.durs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/davcni_postopek/zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_davcnem_postopku_zdavp_2d/

Uradno prečiščeno besedilo

 1. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7), Ur.l. RS, št. 13/2011
 2. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB6), Ur.l. RS, št. 51/2010
 3. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB5), Ur.l. RS, št. 28/2010
 4. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7), Ur.l. RS, št. 13/2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

Podrejeni predpisi

 

Brošure dohodnina (vir: Davčna uprava)

 

Novica DURS: Novosti v zvezi z dohodnino 2009
povezava: http://www.durs.gov.si

 

Splošna pojasnila:

Pojasnila na temo prispevkov za socialno varnost:

 • UREDITEV OBVEZNEGA ZAVAROVANJA DRUŽBENIKOV – POSLOVODNIH OSEB V ZASEBNIH DRUŽBAH IN ZAVODIH PO ZAKONU O UREJANJU TRGA DELA, Pojasnilo DURS, št. 4250-36/2010, 15. 12. 2010: http://www.durs.gov.si
 • Sprememba načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, po 01.01.2011:
  http://www.zpiz.si

Mnenje CFE na „Income Tax”:

 • C.F.E. Opinion Statamene on Cross-Border Income Tax Issues arising from Employee Stock-Option Plans
 • C.F.E. Opinion Statement on the decision of the European Court of Justice Arnoud Gerritse v. Finanzamt Neukölln-Nord, C-234/01
 • Opinion Statement of the CFE eCJ Tasf Force on Witholding Taxes on Active Income within the EU, januar 2008: http://old.tax.org.uk

Kazalo

Kazalo | DOH - Zakon o dohodnini - Sestavljenka - od 25. 7. 2015 dalje | Zadnje posodobitve