Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

I. Vsebina zakona

(1) Plačila DDV so oproščene naslednje transakcije:

1. sprostitev blaga v prost promet, če bi dobava takega blaga, ki bi jo na ozemlju Slovenije opravil davčni zavezanec, bila v vsakem primeru oproščena plačila DDV;

2. uvoz blaga iz 51. člena tega zakona;

3. uvoz blaga s tretjega ozemlja, ki je del carinskega območja Skupnosti, za katerega bi se lahko uporabila oprostitev iz 2. točke tega člena;

4. uvoz blaga, odposlanega ali odpeljanega s tretjega ozemlja ali iz tretje države in uvoženega v državo članico, ki ni namembna država članica, če je dobava takega blaga, ki jo opravi uvoznik, kot je opredeljen v 6. točki prvega odstavka 76. člena tega zakona, oproščena v skladu s 46. členom tega zakona;

5. uvoz blaga, ki ga v stanju, kakor je bilo izvoženo, ponovno uvaža oseba, ki ga je izvozila, če je blago v skladu s carinskimi predpisi oproščeno plačila carine;

6. uvoz blaga v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov, ki je oproščeno plačila carine;

7. uvoz blaga s strani mednarodnih organizacij in članov takih organizacij, z omejitvami in pod pogoji, ki jih določajo mednarodne pogodbe o ustanovitvi organizacij ali pogodbe o sedežu teh organizacij, ki veljajo za Slovenijo;[1]

8. blago, ki ga na ozemlje držav članic pogodbenic Severnoatlantske zveze uvozijo oborožene sile drugih držav pogodbenic te zveze za potrebe teh sil ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri skupni obrambi;[2]

9. uvoz ulova, nepredelanega ali obdelanega po postopkih za ohranitev kakovosti, vendar še nedobavljenega, ki ga davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost ribištva, pripeljejo v pristanišče;

10. zlato in druge plemenite kovine, bankovci in kovanci, ki jih uvaža Banka Slovenije;

11. uvoz plina po distribucijskem sistemu za zemeljski plin;

12. uvoz električne energije;

13. storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh storitev vključena v davčno osnovo v skladu s točko b) drugega odstavka 38. člena tega zakona.

(2) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše pogoje in način uveljavljanja oprostitev po tem členu ter določi količinske ali vrednostne omejitve za posamezne vrste blaga, za katere upravičenci iz 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena lahko uveljavijo oprostitev.


[1]Med postopkom sprejemanja ZDDV-1 je bil podan predlog 7. točke 1. odstavka 50. člena ZDDV-1. Predlagano je bilo, da bi se besedilo te točke glasilo:
»7. uvoz blaga s strani mednarodnih organizacij in članov takih organizacij, z omejitvami in pod pogoji, ki jih določajo mednarodne pogodbe o ustanovitvi organizacij ali delovanju ali o sedežu teh organizacij, ki veljajo za Slovenijo.«
Obrazložitev:
RS je ratificirala Sporazum o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (Uradni list RS – MP, št. 22/2004) – Ottawski sporazum in Protokol o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo (Uradni list RS – MP, št. 22/2004) – Pariški protokol, ki vsebujeta nekatere določbe glede oprostitve plačila carin in davkov.
V skladu z zgoraj citiranim sporazumom PzM SOFA (4. točka XI. člena) lahko države pogodbenice uvozijo brez plačila carinskih dajatev opremo za silo in zmerne količine hrane, zalog in drugega blaga za silo in če to dovoli tudi država gostiteljica, tudi za njen civilni del in vzdrževane družinske člane.
Razlog za zavrnitev:
Oprostitve so v skladu s Šesto direktivo predvidene za države članice Severnoatlantske pogodbe. Širitev oprostitve ni mogoče.

[2]Med postopkom sprejemanja ZDDV-1 je bil podan predlog 8. točke 1. odstavka 50. člena ZDDV-1. Predlagano je bilo, da bi se besedilo te točke glasilo: »8. blago, ki ga na ozemlje držav članic, pogodbenic Severnoatlantske zveze ali Sporazuma med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (Ur.l. RS – MP, št. 16/95), uvozijo oborožene sile drugih držav, pogodbenic, za potrebe teh sil ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri skupni obrambi.«
Obrazložitev:
RS je ratificirala Sporazum o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (Uradni list RS – MP, št. 22/2004) – Ottawski sporazum in Protokol o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo (Uradni list RS – MP, št. 22/2004) – Pariški protokol, ki vsebujeta nekatere določbe glede oprostitve plačila carin in davkov. V skladu z zgoraj citiranim sporazumom PzM SOFA (4. točka XI. člena) lahko države pogodbenice uvozijo brez plačila carinskih dajatev opremo za silo in zmerne količine hrane, zalog in drugega blaga za silo in če to dovoli tudi država gostiteljica, tudi za njen civilni del in vzdrževane družinske člane.
Razlog za zavrnitev:
Oprostitve so v skladu s Šesto direktivo predvidene za države članice Severnoatlantske pogodbe. Širitev oprostitve ni mogoče.