Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

I. Vsebina zakona

(1) Plačila DDV so oproščene naslednje transakcije:[1]

a) dobave blaga ali storitev v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov;

b) dobave blaga ali storitev mednarodnim organizacijam in članom teh organizacij, z omejitvami in pod pogoji, ki jih določajo mednarodne pogodbe o ustanovitvi organizacij ali pogodbe o sedežu teh organizacij, ki veljajo za Slovenijo;

c) dobave blaga ali storitev, opravljene na ozemlju Slovenije, za potrebe oboroženih sil drugih držav, pogodbenic Severnoatlantske zveze, ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri skupni obrambi;

d) dobave blaga ali storitev v drugo državo članico, namenjene za oborožene sile katerekoli države, ki je pogodbenica Severnoatlantske zveze, razen same namembne države članice, za potrebe teh oboroženih sil ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri skupni obrambi;

e) dobave zlata centralnim bankam.

(2) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše pogoje in način uveljavljanja oprostitev po tem členu, ter določi količinske ali vrednostne omejitve za posamezne vrste blaga, za katero upravičenci iz a) do d) točke prvega odstavka tega člena lahko uveljavijo oprostitev.


[1] V postopku sprejemanja Zakona o DDV je bil podan predlog, da bi se besedilo točke b., c. in d. prvega odstavka 54. člena glasilo:
»b. dobave blaga ali storitev mednarodnim organizacijam in članom teh organizacij, z omejitvami in pod pogoji, ki jih določajo mednarodne pogodbe o ustanovitvi organizacij ali delovanju ali o sedežu teh organizacij, ki veljajo za Slovenijo;
c. dobave blaga ali storitev, opravljene na ozemlju Slovenije, za potrebe oboroženih sil drugih držav, pogodbenic Severnoatlantske zveze ali Sporazuma med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (Ur.l. RS – MP, št. 16/95), ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri skupni obrambi;
d. dobave blaga ali storitev v drugo državo članico in namenjene za oborožene sile katerekoli države, ki je pogodbenica Severnoatlantske zveze ali Sporazuma med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (Ur.l. RS – MP, št. 16/95), razen same namembne države članice, za potrebe teh oboroženih sil ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri skupni obrambi.«
Obrazložitev:
RS je ratificirala Sporazum o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (Uradni list RS – MP, št. 22/2004) – Ottawski sporazum in Protokol o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo (Uradni list RS – MP, št. 22/2004) – Pariški protokol, ki vsebujeta nekatere določbe glede oprostitve plačila carin in davkov v zvezi
Razlog za zavrnitev:
Oprostitve so v skladu s Šesto direktivo predvidene za države članice Severnoatlantske pogodbe. Širitev oprostitve ni mogoče.
V skladu z zgoraj citiranim sporazumom PzM SOFA (4. točka XI. člena) lahko države pogodbenice uvozijo brez plačila carinskih dajatev opremo za silo in zmerne količine hrane, zalog in drugega blaga za silo in če to dovoli tudi država gostiteljica, tudi za njen civilni del in vzdrževane družinske člane.