Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 1. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1 – 1. obravnava

Ta člen določa, da je obveznost plačevanja davka na dodano vrednost na ozemlju Republike Slovenije v skladu s Šesto direktivo Sveta 77/388/EGS ter podaja temeljne definicije, ki omogočajo določitev območij oziroma ozemelj, za katera veljajo posamezna pravila o obdavčevanju blaga in storitev z davkom na dodano vrednost. Opredelitev, za katera območja veljajo ta pravila je predvsem pomembno zaradi posebnih pravil o DDV pri uvozu blaga iz tretjih držav oziroma pri pridobitvi blaga iz drugih držav članic.

V tem členu je tako podana definicija ozemlja Slovenije, ozemlja države članice, Skupnosti, tretje države in tretjega ozemlja. Pri opredelitvi ozemlja Skupnosti oziroma držav članic se zakon sklicuje na evropsko zakonodajo.

Določbe povzemajo 1. člen prejšnjega zakona in vsebinsko ne spreminjajo obstoječih definicij s tem, da je v tretjem odstavku dodana določba, da se transakcije v ali iz suverenih con Združenega kraljestva Akrotiri in Dhekelia obravnavajo kot transakcije v oziroma iz Cipra.

II.b Komentar avtorice

To področje je obravnavano v 5., 6. in 7. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Od 1.5.2004 se ozemlje izven Republike Slovenije deli na ozemlje tretjih držav ter na ozemlje Skupnosti. V zvezi z ozemlji tretjih držav se uporabljata pojma uvoz in izvoz, v zvezi z ozemljem Skupnosti pa izraz pridobitev in dobava. Poleg tega poznamo pojem tretjih ozemelj (to so določena ozemlja znotraj Skupnosti). Če poslujemo s subjekti s sedežem na tretjih ozemljih, se šteje, kot da bi poslovali s subjekti iz tretjih držav. Poznamo pa tudi obraten primer. Obstajajo tudi primeri, ko poslovanje s subjekti s sedeži v tretjih državah poteka na način, kot da bi poslovali s subjekti iz Skupnosti (npr. transakcije v in iz Kneževine Monako). Poznavanje različnih območij je potrebno zaradi določitve načina obdavčitve pri poslovanju s temi ozemlji in zaradi zagotovitve ustreznih administrativnih zahtev.