Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA >> 4. člen ZDDV-1– Transakcije, ki niso predmet obdavčitve >>

II. Komentarji

Kazalo

II.a Komentar k 4. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

4. člen opredeljuje transakcije, ki niso predmet obdavčitve z DDV. Iz obsega obdavčitve je izvzeto blago, ki ga v Skupnosti pridobi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če bi bilo takšno blago oproščeno plačila DDV po 53. in 54. členu zakona. Prav tako ni predmet obdavčitve pridobitev rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk in starin znotraj Skupnosti, če je bilo blago obdavčeno po posebni ureditvi za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke ali starine ali za prodajo na javni dražbi v drugi državi članici.

Iz obdavčitve je izvzeta tudi pridobitev blaga znotraj Skupnosti, z izjemo novih prevoznih sredstev in trošarinskih izdelkov, ki jih pridobi davčni zavezanec, za katerega velja pavšalna ureditev (za namene opravljanja kmetijstva in gozdarstva), ali davčni zavezanec, ki opravlja le dobave blaga in storitev brez pravice do odbitka DDV ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec. Takšno pridobivanje blaga je izvzeto iz predmeta obdavčitve pod pogojem, da skupna vrednost pridobitev znotraj Skupnosti niti v tekočem koledarskem letu niti v preteklem koledarskem letu ne preseže 10.000 evrov.

Ne glede na navedeno pa je davčnemu zavezancu in pravni osebi, ki ni davčni zavezanec omogočeno, da obračunava slovenski DDV, če se tako odloči, vendar mora na podlagi te odločitve, obračunavati DDV najmanj dve koledarski leti.

II.b Komentar avtorice

Komentar k 1.d točki 4. člena tega zakona (3. in 4. člen Direktive Sveta 2006/112/ES):

DDV se v Sloveniji ne obračunava in ne plačuje tudi od blaga (razen novih prevoznih sredstev in trošarinskih izdelkov), ki ga v Skupnosti pridobi davčni zavezanec, ki uveljavlja pravico do pavšalnega nadomestila (če pridobiva blago za namene opravljanja kmetijstva in gozdarstva), davčni zavezanec, ki opravlja promet blaga ali storitev, pri katerem DDV ni odbiten ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec. Takšno pridobivanje blaga je izvzeto iz predmeta obdavčitve pod pogojem, da skupni znesek nabav (pridobitev) blaga v Skupnosti niti v tekočem koledarskem letu, niti v preteklem koledarskem letu ne preseže 10.000 eurov. Ta ureditev pomeni, da so te dobave obdavčene v državi nabave; torej po načelu porekla in ne po načelu destinacije. Če npr. davčni zavezanec, ki opravlja le dobave blaga, za katere nima pravice do odbitka vstopnega DDV[1], s pridobitvami znotraj Skupnosti preseže 10.000 evrov, je dolžan od pridobitev obračunati DDV.

Iz Pojasnila DURS, št. 426-01-10020/2004, 20.7.2005:

»Kadar pa je mali davčni zavezanec in skupni znesek njegovih pridobitev v drugih državah članicah v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 evrov v tolarski protivrednosti, mora pridobiti identifikacijsko številko za DDV in od pridobitev obračunavati DDV.«


[1] Davčni organ je v pojem »davčni zavezanec, ki opravlja izključno dobave blaga ali storitev, pri katerih ni pravice do odbitka vstopnega DDV« iz prejšnjega 11. a člena ZDDV-1 vključil tudi malega davčnega zavezanca. Tako izhaja npr. iz pojasnila davčnega organa »Pridobitev kmetijske mehanizacije iz druge države članice, Pojasnilo DURS, št. 426-01-10020/2004, 20.7.2005. .