Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE >> III. 1. Dobava blaga >> 9. člen ZDDV-1– Prenos blaga v drugo državo članico >>

II. Komentarji

II.a Komentar k 9. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1 – 1. obravnava

V ta člen so vključene rešitve 7.a člena prejšnjega zakona, ki opredeljuje, da se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, šteje tudi prenos blaga, ki ga opravi davčni zavezanec za potrebe svoje dejavnosti v drugo državo članico, razen, če prenos blaga opravi za namene transakcij, za katere je v tem členu določeno, da se ne šteje, da je bil opravljen prenos blaga v drugo državo članico.

II.b Komentar avtorice

Komentar k celotnemu 9. členu tega zakona (17. člen Direktive Sveta 2006/112/ES):

Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se šteje tudi prenos blaga, ki ga opravi davčni zavezanec za potrebe svoje dejavnosti v drugo državo članico, razen če prenos blaga opravi za namene transakcij, za katere je v istem členu določeno, da se ne šteje, da je bil opravljen prenos blaga v drugo državo članico. Blago, ki je preneseno v drugo državo članico, se skladno s 1. odstavkom tega člena v državi odhoda obravnava kot dobava blaga, v državi članici prihoda pa se šteje za pridobitev blaga v Skupnosti. V primeru izjem, ki so opredeljene v drugem odstavku, se takšen prenos v državi odhoda ne šteje za dobavo, v državi prihoda pa ne za pridobitev blaga, zato se od takšnih prenosov blaga DDV ne obračunava. Z izjememami iz drugega odstavka tega člena je določena ureditev, ki preprečuje večkratno plačevanje DDV v več državah članicah EU.

Komentar k 2. odstavku 9. člena tega zakona:

1) Instalacija/sestavitev blaga s poskusnim zagonom ali brez

Za primer ene izmed izjem iz 2. odstavka 9. člena ZDDV-1 lahko navedemo primer, ko blago instalira ali sestavi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali brez (npr. prodaja in montaža stavbnega pohištva). V tem primeru se dobava blaga, ki ga instalira dobavitelj, ne obravnava kot oproščena dobava blaga znotraj Skupnosti in ne obdavčuje kot pridobitev blaga v drugi državi članici (npr. Nemčiji). Davčni zavezanec, ki proda stavbno pohištvo in hkrati opravi njegovo montažo na ozemlju druge države članice EU (v našem primeru v Nemčiji), se kot kraj obdavčitve obravnava država, v kateri je opravil takšno dobavo blaga z njegovo montažo vred (v našem primeru Nemčija). Slednje je določeno v 10. odstavku 20. člena ZDDV-1. Dobava stavbnega pohištva z njegovo montažo v takšnih primerih ni obdavčena s slovenskim DDV, temveč je davčni zavezanec dolžan upoštevati nemško zakonodajo s področja DDV (zakonodajo države članice, v kateri je opravil dobavo blaga, katerega je hkrati tudi montiral oziroma sestavil v tej državi članici). Davčni zavezanec je dolžan preveriti, ali se je potrebno v zvezi s takšnimi dobavami identificirati v državi članici, v kateri opravi dobavo blaga z montažo vred.

2) Sodelovanje na sejmu v drugi državi članici EU

V skladu s točko g) in h) drugega odstavka navedene določbe ne velja, da je bil opravljen prenos blaga v drugo državo, če je to začasna raba tega blaga na ozemlju namembne države članice zaradi opravljanja storitev v tej državi članici, ki jih opravlja davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, in zaradi začasne rabe tega blaga na ozemlju druge države članice za obdobje, ki ne presega 24 mesecev, če bi se za začasni uvoz enakega blaga iz tretje države lahko uporabil postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev. Če se zgodi, da eden izmed pogojev, ki smo jih prej omenili, ni več izpolnjen, velja, da je bilo blago preneseno v drugo državo članico, in sicer v v trenutku, ko pogoji niso več izpolnjeni.

Primer:

Blago, ki ga davčni zavezanec začasno prenese v državo članico za razstavo na sejmu, ne obravnavamo kot dobavo blaga, opravljeno za plačilo.