Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

 II.a Komentar k 10. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa, da se davek ne plačuje pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega davčnega zavezanca, saj v tem primeru ne gre za opravljeno obdavčljivo transakcijo. V okviru prenosa ni pomembno ali gre za odplačni ali neodplačni prenos, ali pa za vložek v podjetje. Pomembno pa je, da se prevzemnik podjetja šteje za pravnega naslednika prenosnika. V kolikor pa prevzemnik ta sredstva uporabi za druge namene kot za tiste, za katere ima pravico do odbitka DDV, mora obračunati in plačati DDV.

V tem členu so vključene rešitve iz prejšnjega 7. člena zakona.

II.b Komentar avtorice

To področje je obravnavano v 19. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Določbe 10. člena ZDDV-1 urejajo prenos podjetja ali dela podjetja (prenos podjetij in delov podjetij ter statusna preoblikovanja kot so pripojitve, spojitve, delitve in druge oblike statusnih preoblikovanj). Določba se uporablja za primere odplačnega in neodplačnega prenosa podjetja ali dela podjetja kot tudi za primere vložkov v podjetje. Določeno je, da se pri prenosu podjetja ali dela podjetja šteje, da promet blaga ni bil opravljen, razen če niso izpolnjeni vsi predpisani pogoji za takšno obravnavo. Pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega davčnega zavezanca se šteje, da dobava blaga ni bila opravljena pod pogojem, da se prevzemnik šteje za pravnega naslednika prenosnika, če prevzemnik nadaljuje z obdavčeno dejavnostjo.

V 10. členu je obravnavan prenos podjetja kot celote (ali dela podjetja), ki je sestavljen iz sredstev in obveznosti do njihovih virov. Ko govorimo o prenosu podjetja kot celote, mislimo na prenos vseh sredstev in obveznosti do virov sredstev oziroma dela teh sredstev in obveznosti do njihovih virov, če prenašamo le eno organizacijsko celoto (del podjetja). Če davčni zavezanec prenese le sredstva, ne pa tudi obveznosti do njihovih virov, ne moremo govoriti o prenosu iz 10. člena ZDDV-1.

Podjetje moramo razumeti tako, kot ga statusna teorija razlaga, in sicer je to organizirano premoženje, namenjeno opravljanju dejavnosti, zato se pri prenosu podjetja prenesejo tudi vse tiste obveznosti, ki jih podjetje v času prenosa ima, in zagotavljajo nadaljnje opravljanje dejavnosti prenesenega dela podjetja, v obravnavanem primeru je to na strani pasive trajni kapital (tako izhaja iz slovenske sodne prakse UPRS Sodba U 2214/2002, datum seje: 6.12.2004).