Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 22. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Določba tega člena razlikuje med dobavami plina in električne energije za nadaljnjo prodajo oz. za končnega potrošnika za neposredno porabo. Pri dobavi plina ali električne energije za nadaljnjo prodajo je kraj dobave kraj, kjer ima preprodajalec sedež, medtem ko je pri dobavi blaga končnemu potrošniku kraj dobave, kjer se plin ali električna energija dejansko porabita.

Ta člen povzema določbe četrte in pete alineje prvega odstavka 15. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

To področje je obravnavano v 38. in 39. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Kadar je opravljena dobava plina po distribucijskem sistemu za zemeljski plin ali električne energije davčnemu zavezancu, ki nabavlja to blago z namenom nadaljnje prodaje, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec-preprodajalec sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno oziroma če nima sedeža ali stalne poslovne enote kraj, kjer ima stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva. Pri dobavi plina ali električne energije, ki ni nabavljena za namene nadaljnje prodaje se šteje, da je nabavljena za končno potrošnjo, kraj obdavčitve pa je kraj, kjer kupec rabi in porabi zemeljski plin ali elektriko. Ta določba zagotavlja, da je dobava obdavčena po kraju dejanske potrošnje.