Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 26. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu je določeno, da se za kraj storitev, ki so kakorkoli povezane z nepremičninami kraj, kjer se nepremičnina nahaja.

Ta člen povzema 1. točko drugega odstavka 17. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je pravilo določitve kraja opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami obravnavano v 45. členu.

V skladu s 26. členom ZDDV-1 se za kraj opravljanja prometa storitev, neposredno povezanih z nepremičnino, smatra kraj, kjer nepremičnina leži. Po tem pravilu se gradbena storitev, opravljena na nepremičnini, ki leži v Sloveniji, opravi pa jo avstrijski zavezanec z ID-številko, obdavči v Sloveniji. Avstrijski davčni zavezanec, ki opravi obdavčljivo storitev v Sloveniji, je dolžan obračunati slovenski DDV oziroma imenovati davčnega zastopnika, ki v njegovem imenu obračuna slovenski DDV. Avstrijski davčni zavezanec davčno breme prevali na prejemnika storitve, če sam ali davčni zastopnik v njegovem imenu ne obračuna slovenskega DDV. To velja za primere, če gradbeno storitev prejme davčni zavezanec z ID- številko ali brez nje. Pravno podlago za takšno davčno prevalitev najdemo v 3. odstavku 76. člena ZDDV-1, ki določa, da plača DDV prejemnik blaga ali storitev, če davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ne imenuje davčnega zastopnika.

Skladno s takšnim pravilom je opravljanje storitev, ki so neposredno povezane z določeno nepremičnino, ki leži v Sloveniji, obdavčeno v Sloveniji, opravljanje storitev, ki so neposredno povezane z nepremičnino, ki leži v tujini, pa po predpisih države, v kateri leži nepremičnina. Nepremičnina je stvar, ki po svoji naravi ne more spremeniti svojega mesta oziroma položaja, kar vključuje: zemljišča, zgradbe, nasipe, ograje, druge gradbene objekte in druge konstrukcije, ki so stalno nameščene na zemljišče ali na morsko ležišče. Zajemajo tudi opremo, ki je samostojna postavitev oziroma samostojno poslopje, npr. ploščad za pridobivanje nafte ali predelavo nafte. Stroji, ki so nameščeni v zgradbah, niso nepremičnine, ampak premične stvari.[1]

Iz zakonske določbe je razvidno, da zakonodajalec ni naštel vseh storitev, ki so lahko neposredno povezane z določeno nepremičnino, temveč je naštetih le nekaj storitev, ki so lahko povezane z določeno nepremičnino. Storitve (vključno s storitvami, ki so zapisane v 26. členu ZDDV-1), ki so lahko povezane s točno določeno nepremičnino, so še (Davčni bilten št. 5/2000, stran 4-5):

 • gradnja, rušenje, obnova, razširitev, popravilo ter vzdrževanje zgradb in drugih gradbenih objektov;
 • zaključna dela v gradbeništvu, kot npr. barvanje;
 • storitve nepremičninskih posrednikov;
 • storitve arhitektov, ki so neposredno povezane z nepremičnino;
 • storitve geodetov;
 • storitve pooblaščenih nadzornikov in gradbenih inženirjev, ki se nanašajo na nepremičnine;
 • najem hotelskih sob;
 • najem poslovnih in stanovanjskih prostorov;
 • čiščenje poslopij;
 • najem športnih igrišč;
 • najem razstavnega prostora za razstavo na razstavišču;
 • storitve priveza ladje;
 • storitve, povezane z iskanjem ali izkoriščanjem nafte, plina ali rudnin, ki se nanašajo na določene kraje ali določeno morsko ležišče; storitve, ki se ne nanašajo na določene kraje, se ne štejejo za storitve, povezane z nepremičnino;
 • meritve zemljišč, kot so seizmične ali geološke meritve zemljišč ali ležišč;
 • cenitev nepremičnin.

Glede na prejšnji Zakon o DDV je narejen (redakcijski) popravek pri storitvah, povezanih z nepremičninami, kjer so »pripravljalna dela v gradbeništvu« nadomeščena z besedilom »storitve za pripravo in koordinacijo gradbenih del.


[1] Tako opredelitev nepremičnin navaja davčni organ v Davčnem biltenu št. 5/2000, stran 4.