Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 33. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa nastanek obveznosti obračuna DDV pri dobavah blaga in storitev v splošnem, v primerih, ko se izdajajo zaporedni obračuni ali izvršijo zaporedna plačila, pri predplačilih, v primerih uporabe blaga in storitev za druge namene, kot za opravljanje dejavnosti in primerih dobave oziroma prenosa blaga v drugo državo članico.

Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV načeloma nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene.

Pri izdajanju zaporednih računov ali izvrševanju zaporednih plačil se šteje, da je dobava opravljena, ko poteče obdobje, na katerega se taki obračuni ali plačila nanašajo.

Če je plačilo opravljeno pred opravljeno dobavo, nastane obveznost obračuna DDV na dan plačila. Pri uporabi blaga in storitev za neposlovno rabo pa se DDV obračuna v tistem davčnem obdobju, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.

Za dobave blaga znotraj Skupnosti nastane obveznost obračuna DDV 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Če je pred tem skrajnim rokom izdan račun, nastane obveznost obračuna DDV na dan izdaje računa.

V tem členu so, poleg redakcijskega popravka besedila, vključene rešitve iz 19. in četrtega in petega odstavka 19.a člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je ureditev tega področja obravnavana v 63.- 67. členu (2. odstavek 10. člena Šeste direktive- velja za domače dobave blaga in storitev; 3. in 4. točka 28d člena Šeste Direktive – velja za obveznost obračuna DDV pri dobavi blaga v Skupnost).

Pravila iz 33. člena ZDDV-1 se uporabljajo za opredelitev obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV na ozemlju Slovenije (»domače« dobave blaga in opravljanje storitev) in za dobave blaga v Skupnost. Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV načeloma nastane, ko je blago dobavljeno ali storitve opravljene.

V spodnji preglednici prikazujemo vrste poslovnih dogodkov in datume nastanka obveznosti obračuna DDV pri prometu blaga in storitev na ozemlju Slovenije.

Preglednica: Prikaz poslovnih dogodkov v povezavi z nastankom davčne obveznosti

Vrsta poslovnega dogodka

Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV

Opravljena dobava blaga ali storitev

Ko je blago dobavljeno, storitev opravljena

Zaporedne dobave ali plačila za dobavo blaga ali storitev (ne velja za iz točke b) drugega odstavka 6. člena ZDDV-1)

Ko poteče obdobje, na katerega se taki obračuni ali plačila nanašajo (to obdobje ne sme biti daljše od enega leta)

Plačilo po predračunu (predplačila), preplačila

Na dan prejema plačila, preplačila

Dobava brez izdaje računa

Najpozneje zadnji dan davčnega obdobja, v katerem je bilo blago dobavljeno, storitev opravljena (oz. je nastal obdavčljivi dogodek)

Uporaba blaga za neposlovne namene, uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti, sprememba namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti, opravljanje storitev za neposlovne namene

V davčnem obdobju, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek (uporaba blaga za neposlovne namene...)

Odkup zapadlih terjatev

Obveznost za obračun DDV nastane v trenutku, ko prevzemnik terjatve prejme znesek, izterjan nad zneskom, plačanim upniku, razen zneska, ki ustreza zamudnim obrestim

V tem členu ni več najti določbe, da nastane davčna obveznost za obračun DDV, ko je izdan račun. Iz takšne določbe po našem mnenju izhaja, da obveznost za obračun DDV ne nastane na dan izdaje računa, če dobava blaga ali storitev še ni bila opravljena. V zvezi s to tematiko je davčni organ že izdal pojasnilo.

Za dobave blaga znotraj Skupnosti (velja za dobave blaga, ki po 46. členu ZDDV-1 in za prenos blaga, ki ga opravi davčni zavezanec za namene svojega podjetja v drugo državo članico z oprostitvijo DDV) nastane obveznost obračuna DDV 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Obveznost obračuna DDV lahko nastane tudi na dan izdaje računa, če je račun izdan pred 15. dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Po splošnem pravilu lahko ugotovimo, da je obdavčljivi dogodek in nastanek obveznosti takrat, ko je blago dobavljeno.