Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 35. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

S tem členom je določen trenutek nastanka davčne obveznosti v primeru uvoza blaga. V načelu nastane obveznost obračuna DDV takrat, ko je blago uvoženo. Za blago, ki je zavezano carini, kmetijskim prelevmanom ali dajatvam z enakim učinkom, pa nastane obveznost obračuna DDV takrat, ko nastane obdavčljivi dogodek za te dajatve in s tem obveznost obračuna teh dajatev.

Ta člen povzema določbe 20. člena prejšnjega zakona in je redakcijsko popravljen.

II.b Komentar avtorice

To področje je v Direktivi Sveta 2006/112/ES obravnavano v 70. in 71. členu (ustreza vsebini 3. odstavka 10. člena Šeste direktive).

Pri uvozu blaga nastane davčna obveznost, ko se blago uvozi v Skupnost. Pri uvozu blaga, za katerega je začet drug carinski postopek, kot je postopek sprostitve v prosti promet ali postopek začasnega uvoza (npr. začasna hramba, vnos v prosto cono ali prosto skladišče, začetek postopka carinskega skladiščenja ali postopek aktivnega oplemenitenja, tranzitni postopek), nastane davčna obveznost takrat, ko se zadevni carinski postopek za to blago zaključi. Nastanek davčne obveznosti za uvoženo blago, ki je obremenjeno s carinskimi ali drugimi uvoznimi dajatvami, je trenutek, ko nastane obveznost za plačilo teh dajatev. V primerih, ko blago ni zavezano plačilu uvoznih dajatev, se DDV obračuna takrat, ko bi nastala obveznost za plačilo uvoznih dajatev, če bi bile predpisane. Slednje pravilo uporabimo, kadar bi morala nastati obveznost obračuna carinskega dolga v skladu z določbami carinske zakonodaje, vendar ne nastane, ker je za tovrstno blago predpisana stopnja uvoznih dajatev »prosto«.

Na carinskem področju se neposredno uporablja Carinski zakonik Skupnosti. Pravila obračuna carinskih dajatev lahko najdemo tudi na spletnih straneh ES (npr.: europa.eu).