Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 37. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa davčno osnovo pri pridobivanju blaga znotraj Skupnosti. Davčna osnova pri pridobitvah blaga znotraj skupnosti se določa na enak način kot za opravljene dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 36. člena zakona. Pri pridobitvah blaga za namene podjetja in za potrebe Nato sil je davčna osnova nabavna cena ali lastna cena, določena v trenutku dobave.

Oseba, ki pridobiva trošarinski izdelek znotraj Skupnosti, mora v davčno osnovo vključiti tudi trošarino, ki jo dolguje ali jo je plačala v drugi državi članici. V primeru, da je bila trošarina, ki je bila plačana v drugi državi članici, kupcu vrnjena, se davčna osnova zmanjša za znesek vrnjene trošarine.

V tem členu so smiselno povzete določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 21.a člena prejšnjega zakona. Določba četrtega odstavka prejšnjega 21.a člena zakona je v tretjem odstavku 23. člena.

II.b Komentar avtorice

Določanje davčne osnove pri pridobitvi blaga znotraj Skupnosti je določeno v 83. in 84. členu Direktive Sveta 2006/112/ES (1. točka 28e člena Šeste direktive).

Komentar k 1. odstavku 37. člena tega zakona:

V tem členu so vključena pravila o določanju davčne osnove pri pridobivanju blaga znotraj Skupnosti. Davčna osnova pri pridobitvah blaga znotraj Skupnosti se določa na enak način kot da bi bil opravljen promet enakega blaga in storitev v Sloveniji. Smiselno se uporabljajo pravila za določitev davčne osnove, kot jih določa 36. člen tega zakona. Davčna osnova je vse, kar dobavitelj zaračuna pri pridobitvi blaga iz EU. V davčno osnovo se vštevajo poleg trošarin, drugih davkov, taks in drugih dajatev (vendar brez DDV) tudi s pogodbo dogovorjene obresti zaradi kasnejšega plačila (tudi razlike iz naslova valutne klavzule). Davčna osnova se zmanjša za takojšnje popuste. Iz 36. člena tega zakona izhaja, da se v davčno osnovo ne vključuje DDV, zato davčni zavezanec, ki pridobi blago znotraj Skupnosti v davčno osnovo ne vključi DDV, ki mu ga je zaračunal davčni zavezanec iz druge države članice. Če npr. slovenski davčni zavezanec ne predloži dobavitelju ID-številke in mu zato ta obračuna DDV po predpisih svoje države, predstavlja davčno osnovo pri slovenskemu davčnemu zavezancu vrednost blaga brez tujega DDV. Tako obračunan DDV se ne vpiše v obračun DDV-O, ker ne predstavlja vstopnega DDV. Davčni zavezanec praviloma lahko dobi povrnjen znesek tujega DDV, če vloži pri tuji davčni upravi zahtevek za vračilo DDV (vračilo tega DDV je odvisno od pravil tuje davčne zakonodaje).

Davčna osnova pri transakcijah, ki se obravnavajo kot pridobitve blaga znotraj Skupnosti iz 12. člena zakona (uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec za namene svojega podjetja ali druga oseba za njegov račun odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge države članice) in 13. člena tega zakona (nabava blaga, ki ga oborožene sile države članice Severnoatlantske zveze uporabijo za svoje potrebe ali potrebe svojega spremnega civilnega osebja) je nabavna cena zadevnega ali podobnega blaga, ki ne vključuje DDV oziroma lastna cena blaga v času opravljene pridobitve tega blaga.

Komentar k 2. odstavku 37. člena tega zakona:

Oseba, ki pridobiva trošarinski izdelek znotraj Skupnosti, mora v davčno osnovo vključiti tudi trošarino, ki jo dolguje ali jo je plačala v drugi državi članici. V primeru, da je bila trošarina, ki je davčni zavezanec plačal v drugi državi članici, kupcu vrnjena, se davčna osnova zmanjša za znesek vrnjene trošarine.