Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 39. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V ta člen so vključene določbe glede spremembe in popravka davčne osnove zaradi vračila, preklica naročila, neplačila in znižanja cene po opravljeni dobavi ter pri uvozu blaga. S tem členom so določeni tudi menjalni tečaji, če so elementi za izračun davčne osnove pri uvozu in drugih transakcijah izraženi v tuji valuti. Člen določa še, da se v davčno osnovo ne vštevajo stroški vračljive embalaže.

V tem členu so smiselno povzeti deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 21. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

Druge določbe v zvezi z določanjem davčne osnove so vključene v 90.-92. členu Direktive Sveta 2006/112/ES (11. člen (C) Šeste direktive).

Komentar k 1. odstavku 39. člena tega zakona:

V davčno osnovo se ne vštevajo stroški vračljive embalaže, ki se pri dobavitelju blaga vodijo evidenčno. Vračljiva embalaža ni obdavčena, dokler je last dobavitelja, če pa embalaža ni vrnjena, se DDV obračuna na njeno vrednost. Ta ureditev je tudi v skladu z Uzancami o vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (Ur.l. RS, št. 125/00), ki v 7. členu določajo, da se mora, dokler je vračljiva embalaža vključena v sistem DDV, do trgovine voditi evidenčno, če ni drugače dogovorjeno, od trgovine naprej pa finančno.

Komentar k 2. odstavku 39. člena tega zakona:

V primeru naknadne spremembe davčne osnove zaradi preklica naročila, vračila in znižanja cen po opravljeni dobavi, lahko davčni zavezanec, ki opravi promet blaga in storitev popravi znesek DDV, če sta izpolnjena dva pogoja, in sicer, da davčni zavezanec, kateremu se promet blaga in storitev opravi, popravi odbitek vstopnega DDV ter o tem pisno obvesti dobavitelja. Brez pisnega obvestila kupca (davčnega zavezanca, kateremu je bila opravljena dobava blaga oziroma storitev), v katerem izjavi, da je popravil vstopni DDV, izdajatelj računa v svojem davčnem obračunu ne sme zmanjšati izstopnega DDV.

Komentar k 3. odstavku 39. člena tega zakona:

V 3. odstavku 39. člena ZDDV-1 so določeni primeri, v katerih lahko davčni zavezanec naknadno zmanjša znesek obračunanega DDV zaradi nezmožnosti poplačila terjatve. Zaradi nezmožnosti poplačila lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek DDV na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali izvršilnem postopku oziroma postopku likvidacije.

Sodišče sklepa o zaključenem stečajnem postopku in potrditvi prisilne poravnave ne pošlje upnikom, temveč je takšen sklep objavljen v uradnem listu, sodišče pa ga tudi nabije na oglasno desko. Davčni zavezanec potrebuje za uveljavitev zmanjšanja izstopnega DDV uradni izpis tistega dela sklepa, v katerem so navedeni podatki, ki se nanašajo nanj.