Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 40. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu je določeno, da se uporabi tista stopnja DDV, ki velja v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka (ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene) ter, da se za pridobljeno blago znotraj Skupnosti uporablja enaka stopnja DDV kot bi se, če bi bilo enako blago dobavljeno na ozemlju Slovenije. V členu so tudi taksativno navedene izjeme od splošnega pravila o uporabi stopnje DDV, ko se uporabi tista, ki velja ob nastanku obveznosti obračuna DDV.

II.b Komentar avtorice

Pravila uporabe stopenj so v Direktivi Sveta 2006/112/ES vključena v 93.-95. členu.

Komentar k 1. odstavku 40. člena tega zakona

Načeloma se pri dobavi blaga oziroma storitev uporabi stopnja DDV, ki velja v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka (po splošnem pravilu je to takrat, ko je blago dobavljeno ali storitev opravljena). Za določitev nastanka obdavčljivega dogodka je potrebno upoštevati pravila iz 33., 34. in 35. člena ZDDV-1.

Komentar k 2. odstavku 40. člena tega zakona:

V tem odstavku so določene izjeme prometa blaga in storitev, pri katerih uporabimo stopnjo DDV, ki velja v trenutku nastanka obveznosti za DDV (in ne v trenutku nastanka obdavljivega dogodka). To pravilo se uporablja v naslednjih primerih:

  • če je plačilo izvršeno, preden je blago dobavljeno ali preden so storitve opravljene – uporabimo stopnjo, ki velja na dan prejema plačila;
  • pri pridobitvah blaga znotraj Skupnosti- uporabimo stopnjo, ki velja 15. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek oziroma takrat, ko je izdan račun, če je ta račun izdan pred 15. dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek;
  • pri uvozu blaga, ki je zavezano carini, kmetijskim prelevmanom ali dajatvam z enakim učinkom, določenim v okviru skupne politike Skupnosti- uporabimo stopnjo, ki velja v trenutku, ko nastane obdavčljivi dogodek za te dajatve in s tem obveznost obračuna teh dajatev;
  • pri uvozu blaga, ki ni zavezano plačilu katerihkoli dajatev iz prejšnjega odstavka- uporabimo stopnjo, ki velja v trenutku, ko bi v skladu s carinskimi predpisi nastala obvenost za obračun carine, če bi bila predpisana.