Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 42. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V prvem odstavku tega člena so določene oprostitve plačila DDV za nekatere dejavnosti, ki so v javnem interesu (zdravstvo, socialno varstvo, izobraževanje, verske skupnosti, šport in športna vzgoja, kultura...).

Davčni zavezanci, ki dobavljajo blago oz. storitve v okviru dejavnosti, oproščenih DDV po tem členu, od svojih dobav ne obračunavajo DDV, istočasno pa nimajo pravice uveljavljati odbitka vstopnega DDV od navedenih dobav.

Drugi odstavek postavlja dodatne pogoje za oprostitve DDV od storitev in blaga iz 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka 41. člena in s tem preprečuje izkrivljanje konkurence. Tako oprostitve DDV niso mogoče za tiste dobave blaga in storitev, ki niso bistvene za opravljanje oproščenih dejavnosti oz. je le-te mogoče opravljati brez njih in katerih osnovni namen je pridobiti dodatni dohodek.

Oprostitve so vključene tudi v veljavnem 26. členu prejšnjega zakona in se vsebinsko ne spreminjajo.[1]

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES so oprostitve (splošne določbe in oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu) obravnavane v 131.-134. členu.

Komentar k celotnemu 42. členu tega zakona:

Na splošno se davčne oprostitve po ZDDV-1 nanašajo na različna področja prometa blaga in storitev ter se razlikujejo po pravici do odbitka vstopnega DDV. Po ZDDV-1 davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ne sme odbiti vstopnega DDV od blaga in storitev, ki jih je uporabil za promet blaga in storitev, za katerega je predpisana »neprava« oprostitev. DDV se sme odbijati le pri »pravih« oprostitvah (npr.: oprostitve pri izvozu, dobavah blaga v Skupnost). Nabave, pri katerih se sme odbiti vstopni DDV, so določene v členu, ki določa pravico do odbitka vstopnega DDV. Posledica nepravih oprostitev je, da davčni zavezanec pri nabavi na tej podlagi ne pridobi pravice do odbitka vstopnega DDV, pri pravih oprostitvah pa davčni zavezanec pridobi pravico do odbitka vstopnega DDV.

Komentar k 1. točki prvega odstavka 42. člena tega zakona:

Opozorili bi vas na to, da vse vrste »alternativnih« zdravljenj niso predmet oprostitev iz 1. točke 42. člena tega zakona, temveč so nekatere obdavčene po splošni stopnji 20 % (npr. homeopatija, bioenergija, akupunktura, kiropraktika, hagioterapija).

Komentar k 7. in 8. točki 42. člena tega člena:

V okviru tovrstnih oprostitev sodi tudi prehrana, pod pogojem, da jo zagotavljajo izvajalci storitev varstva otrok in mladostnikov neposredno otrokom oziroma mladostnikom, če jo prodajajo po nižjih cenah od tržnih (65. člen PZDDV). V povezavi z 8. odstavkom tega člena (upoštevajoč 66. člen PZDDV) pa so oproščeni tudi organizirani prevozi in prehrana pod pogojem, da prevoze in prehrano opravljajo izvajalci izobraževanja neposredno za udeležence izobraževanja, če jih prodajajo po nižjih cenah od tržnih in ni verjetno, da takšna storitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Komentar k 8. točki prvega odstavka 42. člena tega zakona:

Storitve poklicnega usposabljanja ali preusposabljanja, ki se izvajajo pod pogoji iz člena 13(A)(1)(i) Direktive 77/388/EGS, vključujejo izobraževanje, ki je neposredno povezano s poklicem ali stroko, pa tudi izobraževanje, usmerjeno v pridobivanje ali posodabljanje znanja za poklicne namene. Trajanje poklicnega usposabljanja ali preusposabljanja je za ta namen brez pomena. Slednje velja za primere izobraževanja otrok ali mladine, šolsko ali univerzitetno izobraževanje, poklicno usposabljanje ali prekvalifikacijo, vključno z opravljanjem storitev in dobavo blaga, tesno povezano s temi storitvami, če te dejavnosti opravljajo osebe javnega prava, ki so temu namenjene, ali druge organizacije, ki jim država priznava podoben namen (Uredba Sveta ES, št. 1777/2005).


[1] V postopku sprejemanja Zakona o DDV je bil podan predlog, da bi bilo smiselno med oprostitve vključiti tudi opravljanje storitev javnih poštnih služb.

Razlog za zavrnitev:
Zaradi odločbe Ustavnega sodišča RS (UR.l., RS 17/00) o razveljavitvi 1. točke 26. člena ZDDV-1 – neenaka obravnava glede na subjekte, ki izvajajo poštne storitve, predlog ni sprejemljiv.