Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 46. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu so določene oprostitve plačila davka v zvezi z dobavami blaga v druge države članice.

V skladu s 1. točko so oproščene dobave blaga v drugo državo članico drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, če pridobitelj blaga deluje kot davčni zavezanec ali kot pravna oseba, ki ni davčni zavezanec v drugi državi članici.

V skladu z 2. točko tega člena so oproščene dobave novih prevoznih sredstev, ki so odposlana ali odpeljana v drugo državo članico davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, katerih pridobitve znotraj Skupnosti niso predmet DDV ali kateri koli drugi osebi, ki ni davčni zavezanec.

V skladu s 3. točko so oproščene dobave trošarinskih izdelkov, ki so odposlani ali odpeljani v drugo državo članico davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV, kadar je za pošiljko izdan spremni dokument, trošarina je plačana v Sloveniji in njeno plačilo zavarovano v namembni državi članici.

V skladu s 4. točko so oproščene dobave blaga v obliki prenosa v drugo državo članico, za katere bi se priznavale oprostitve v skladu s tem členom, če bi bile opravljene za račun drugega davčnega zavezanca.

II.b Komentar avtorice

To področje je obravnavano v 138. členu Direktive Sveta 2006/112/ES (28c (A) člen Šeste direktive).

Komentar k celotnemu členu tega zakona:

V 46. členu tega zakona so določene štiri skupine dobav blaga znotraj Skupnosti. Vsem skupinam oprostitvam je skupno, da so predvidene za primere, ko se uporablja načelo "namembne države". Pogoj za uveljavljanje teh oprostitev je, da sta kupec in prodajalec (ki sta dolžna obračunavati DDV) iz različnih držav članic Skupnosti, kraj odpošiljanja in namembna država pa ne sme biti ista država.

Komentar k 1. odstavku 46. člena tega zakona:

Prva skupina oprostitev vključuje oprostitve za blago, ki ga iz Slovenije odpošlje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za račun enega od njiju. Pri tej točki velja opozoriti, da je zelo pomembno dokazilo o tem, da je bilo blago resnično odpeljano oziroma odposlano v drugo državo članico. Kot dokaz za uveljavljanje te oprostitve služi račun in ustrezna prevozna listina ali drug dokument, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz konkretnega računa. Če kupec sam odpelje blago v drugo državo članico, zadostujeta za dokazovanje račun in izjava, ki pa mora vsebovati ustrezne elemente iz 79. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1.