Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 48. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa oprostitve pri pridobitvah blaga znotraj Skupnosti. Plačila DDV so oproščene tiste pridobitve blaga, katerega dobave bi bile oproščene, če bi jih opravil davčni zavezanec na ozemlju Slovenije, katerega uvoz bi bil v vsakem primeru oproščen plačila DDV ter pri katerih bi pridobitelj blaga v vsakem primeru imel pravico do vračila celotnega DDV v skladu s 74. členom zakona.

Ta člen določa tudi oprostitev plačila DDV v primeru, ko na ozemlju Slovenije opravi pridobitev blaga davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je pa identificiran za DDV v drugi državi članici. Oprostitev v tem primeru je možna le, če je blago namenjeno nadaljnji dobavi, ki jo opravi ta davčni zavezanec v Sloveniji, če je odposlano iz države članice, ki ni tista, v kateri je pridobitelj identificiran za DDV in, če je namenjeno prejemniku nadaljnje dobave, ki je plačnik DDV v skladu s 4. točko prvega odstavka 76. člena zakona.

Gre za določbe, ki so vključene v 28.b in 28.c členu prejšnjega zakona in ne pomenijo vsebinskih sprememb.

II.b Komentar avtorice

To področje je obravnavano v 140. in 141. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Komentar k 1. odstavku 48. člena tega zakona:

Plačila DDV je oproščena pridobitev blaga znotraj Skupnosti, katerega dobava bi bila, če bi jo opravil davčni zavezanec v Sloveniji, v vsakem primeru oproščena plačila DDV. S to določbo se izenačuje davčna obravnava nabav blaga v drugi državi članici in nabav blaga na nacionalnem davčnem območju oziroma izenačitev z davčnim obravnavanjem uvoženega blaga. Zaradi administrativne poenostavitve je v točki (c) 1. odstavka določena še oprostitev plačila DDV pri nabavah blaga, kjer bi pridobitelj lahko uveljavljal celotno vračilo DDV, plačanega ob nabavi takšnega blaga (pridobitelj v tem primeru uporabi blago za obdavčljivo dejavnost zunaj Slovenije).

Ta določba uzakonja zahtevo, določeno s Pogodbo o Evropski uniji, ki prepoveduje državam članicam, da bi blago, ki izvira iz drugih držav članic, obremenile neposredno ali posredno s kakršnimkoli davkom, ki bi bil višji kot davek, s katerim je neposredno ali posredno obremenjeno podobno domače blago.

Komentar k 2. odstavku 48. člena tega zakona:

V 2. odstavku 48. člena tega zakona je določena oprostitev plačila DDV pri pridobitvi blaga znotraj Skupnosti v t.i. trikotnih (verižnih) poslih znotraj Skupnosti. To so primeri dveh zaporednih pridobitev blaga. DDV se v pravem trikotnem poslu obračuna samo pri končnem prejemniku blaga.

Po splošnem pravilu je kraj pridobitve blaga pri pridobitvah blaga v državi članici, v kateri se blago nahaja, ko se konča odpošiljanje ali prevoz osebi, ki ga je nabavila. Če davčni zavezanec, ki ima sedež v eni izmed držav članic, blago preproda v drugo državo članico in blago tudi prepelje neposredno od prvega prodajalca h končnemu kupcu, je preprodajalec tista oseba, ki opravi pridobitev blaga v državi končnega kupca, zaradi česar bi se v tej državi moral identificirati za namene DDV. Z namenom olajšanja pretoka blaga znotraj Skupnosti so za trikotne posle predvidene poenostavitve. Šteje se, da je kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti na ozemlju države, ki je pridobitelju blaga izdala ID-številko, razen če pridobitelj dokaže, da je bila pridobitev obdavčena v državi, kjer je bilo blago, ko je bil prevoz končan.

V teh primerih je kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti določen na ozemlju tiste države članice, ki je izdala identifikacijsko številko za DDV, pod katero oseba, ki pridobiva blago (končni prejemnik blaga), to blago pridobi, če so izpolnjeni določeni pogoji. Od pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki je skladno s pravili iz 1. odstavka 23. člena ZDDV-1 opravljena na ozemlju Slovenije, se DDV ne obračuna, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • je preprodajalec oseba, ki je identificirana za namene DDV v državi, ki ni država, kjer se odpošiljanje konča,
  • je pridobitev blaga dejansko obdavčena v državi članici, kjer se odpošiljanje konča, kar mora preprodajalec dokazati,
  • blago preprodajalec kupuje zaradi nadaljnje prodaje v drugo državo članico,
  • je blago odposlano neposredno od prvega prodajalca h končnemu kupcu,
  • je prejemnik tisti, ki je določen za plačnika DDV od pridobitve,
  • je preprodajalec izpolnil obveznost v zvezi s predložitvijo rekapitulacijskega poročila.