Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> IX. ODBITEK DDV >> IX. 2. Vračilo DDV >> 73. člen ZDDV-1- Vračilo DDV na podlagi obračuna DDV >>

II. Komentarji

II.a Komentar k 73. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa pogoje vračila DDV na podlagi obračuna DDV v primerih, ko davčni zavezanec izkazuje presežek DDV. Presežek DDV se v načelu prenese v naslednje davčno obdobje. Na zahtevo davčnega zavezanca se lahko presežek DDV vrne v 60 dneh. Pretežnim izvoznikom oziroma davčnim zavezancem, ki pretežno dobavljajo blago znotraj Skupnosti, pa se presežek DDV vrne v 30 dneh. V primerih, da davčni organ ne vrne presežka DDV v predpisanih rokih, je davčni zavezanec upravičen do zakonskih zamudnih obresti. V kolikor pa ima davčni zavezanec davčni dolg iz naslova drugih davkov, mu davčni organ vrne presežek DDV, po poplačilu davčnega dolga.

V tem členu so povzete določbe 53. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 183. členu.

Komentar k drugemu in petemu odstavku 73. člena tega zakona:

Po novem ni več zneskovne omejitve pri zahtevku za vračilo presežka DDV. Davčni zavezanec sme kadarkoli (ne glede na znesek presežka DDV) od davčnega organa zahtevati vračilo presežka DDV, ki je ugotovljen v davčnem obračunu. Presežka DDV ne bo prejel (v zakonsko določenem roku), če mu je potekel rok za plačilo katerih drugih davkov. V tem primeru mu bo davčni organ praviloma vrnil presežek DDV, ko bo davčni zavezanec poplačal svoj davčni dolg, ki izvira iz drugih davkov. Enako pravilo velja tudi pri zahtevkih za vračilo presežka DDV pri pretežnih izvoznikih in tistih, ki pretežno dobavljajo blago v druge države članice.

Komentar k tretjemu odstavku 73. člena tega zakona:

Po vstopu Slovenije v EU se davčni zavezanci izvozniki delijo v dve skupini - v skupino davčnih zavezancev, ki še vedno pretežni del svojega prometa ustvarjajo na tretjih trgih z izvozom blaga in tiste, ki pretežni del svojega prometa ustvarjajo s prodajo (dobavo) blaga v druge države članice. S to določbo se zagotavlja davčnim zavezancem, katerih pretežni del poslovanja predstavlja dobava blaga davčnim zavezancem v druge države članice, da imajo glede uveljavljanja pravice do vračila presežka vstopnega DDV enak položaj oziroma da so izenačeni z davčnimi zavezanci, katerih pretežni del poslovanja predstavlja izvoz blaga. Davčni zavezanci, ki pretežno dobavljajo blago davčnim zavezancem v države članice so tako v enakem položaju kot dobavitelji blaga v druge države članice kot tudi izvozniki v tretje države oziroma na tretja ozemlja.