Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 74. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu so predpisani pogoji za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji in se uporablja tako za davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici kot za davčnega zavezanca s sedežem zunaj Skupnosti, pri čemer za slednjega velja pogoj reciprocitete. Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji ima pravico do vračila DDV, ki mu je bil zaračunan v Sloveniji za dobave blaga in storitev s strani davčnih zavezancev v Sloveniji oz. pri uvozu blaga v Slovenijo, če izpolnjuje predpisane pogoje, in sicer, ne sme opravljati dobav blaga oziroma storitev, za katerega se šteje, da je bil opravljen v Sloveniji, razen nekaterih natančno predpisanih storitev oziroma transakcij. Člen predpisuje še postopek za vračilo DDV, ki obsega predložitev zahtevka za vračilo, predpisuje priloge k zahtevku za vračilo in minimalne zneske, na katere se glasi zahtevek.

Člen povzema določbo 54. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 170. in 171. členu.

Tuj davčni zavezanec, ki želi dobiti povračilo plačanega davka na dodano vrednost, je dolžan predložiti zahtevek za vračilo davka na dodano vrednost, kateremu je dolžan priložiti tudi račun z vsemi predpisanimi sestavinami, na katerem mu je bil zaračunan davek na dodano vrednost. Vrhovno sodišče je v enem izmed obravnavanih primerov presodilo, da če račun, ki je obvezna priloga k zahtevku za vračilo DDV, nima vseh sestavin iz člena ZDDV-1, ki predpisuje vsebino računa, potem tujemu davčnemu zavezancu ni mogoče vrniti zaračunanega DDV (v zadevnem primeru je na računu manjkal podatek o vrsti in količini prodanega blaga ali opravljenih storitev).[1]

Za vračilo DDV je potrebno izpolnjevati nekatere pogoje (DDV mora biti upravičeno zaračunan, tuje podjetje v predpisanem obdobju ne sme opraviti prometa blaga oziroma storitev, za katerega bi se štelo, da je bil opravljen v Sloveniji, razen določenih izjem). Zahtevek za vračilo DDV npr. hrvaškemu davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v RS bo zavrnjen, če je ta davčni zavezanec opravil v predpisanem obdobju promet blaga ali storitev, za katerega se šteje, da je bil opravljen v Sloveniji. Takšen primer je lahko, če hrvaško podjetje v Sloveniji uporabi podizvajalca za montažo stroja v Sloveniji. Storitev na premičnini je praviloma obdavčena tam, kjer je dejansko opravljena (izjeme so določene v 28. členu ZDDV-1). Slovenski podizvajalec zaračuna hrvaškemu davčnemu zavezancu storitev montaže z DDV, hrvaško podjetje kot glavni izvajalec pa to storitev zaračuna naprej naročniku. Glede na kraj obdavčitve bi bilo hrvaško podjetje dolžno obračunati slovenski DDV na računu, ki ga je izdal naročniku. Hrvaški davčni zavezanec bi se bil dolžan identificirati za namene DDV v Sloveniji in plačati DDV slovenskemu davčnemu organu preko DDV-O obrazca, hkrati pa bi lahko uveljavljal vstopni DDV, ki mu ga je zaračunal slovenski podizvajalec, in sicer v obrazcu DDV-O. Vendar hrvaško podjetje v zadevnem primeru ni ravnalo pravilno oziroma ni obračunalo slovenskega DDV na izdanem računu. V opisanem primeru lahko zaključimo, da hrvaški davčni zavezanec ne izpolnjuje enega izmed pogojev za vračilo zaračunanega DDV, to je, da ni opravil obdavčenega prometa v Sloveniji. Tujemu podjetju bi naš davčni organ tako zavrnil pravico do vračila njemu zaračunanega slovenskega DDV.

Za vračilo DDV morajo biti izpolnjeni tudi pogoji za odbitek vstopnega DDV oziroma tuj davčni zavezanec ne more pridobiti vračila zaračunanega DDV, za katerega je v 66. členu ZDDV-1 predpisana omejitev pravice do odbitka vstopnega DDV (npr. stroški reprezentance, nastanitev v hotelih..).


[1] Več o tem v Sodbi I Up 831/2002 Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.