Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 79. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa, katere davčne zavezance mora davčni organ identificirati z identifikacijsko številko za DDV, in sicer vsakega davčnega zavezanca, ki dobavlja blago ali storitve na ozemlju Slovenije in ima pravico do odbitka DDV, razen, če je kot plačnik DDV določen naročnik ali prejemnik blaga oziroma storitve. Identificirati mora tudi vsakega davčnega zavezanca ali pravno osebo, ki ni davčni zavezanec, ki opravi pridobitev blaga, ki je predmet obdavčitve v Sloveniji ali pa pridobi blago v Sloveniji za namene transakcij v zvezi ekonomskimi dejavnostmi, ki jih je opravil zunaj ozemlja Slovenije.

V tem členu so povzete določbe 59. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 215. in 216. členu.

Davčni organ identificira z ID-številko:

  • vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje za ID-zavezanca (osebe, ki lahko odbijajo vstopni DDV), razen oseb, ki občasno dobavijo novo prevozno sredstvo in oseb, za katerih dobave je plačnik DDV izključno kupec oziroma naročnik ali oseba, kateri je blago ali storitve namenjene (prejemnik blaga ali storitve),
  • vse davčne zavezance ali pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, in pridobivajo blago, ki je predmet obdavčitve znotraj Skupnosti in vse davčne zavezance ali pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, in se odločijo, da so njihove pridobitve znotraj Skupnosti predmet obdavčitve (možnost izbire skladno s tretjim odstavkom 4. člena ZDDV-1),
  • vse zavezance, ki na ozemlju Slovenije pridobivajo blago zaradi njihovih transakcij, ki so povezane z opravljanjem dejavnosti izven ozemlja Slovenije.

Zahtevek za izdajo ID-številke so te osebe dolžne predložiti najkasneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek. Davčni organ je dolžan izdati identifikacijsko številko za DDV najkasneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV z odločbo o identifikaciji, v kateri je naveden tudi datum identifikacije. Davčni zavezanec mora začeti obračunavati in izpolnjevati druge obveznosti po ZDDV-1 najkasneje prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu predložitve zahtevka izdajo identifikacijske številke za DDV.