Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 81. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa, v katerih primerih je potrebno, da davčni zavezanec izda račun in pogoje, ki so predpisani v primerih, ko namesto davčnega zavezanca, ki je po zakonu dolžan izdati račun, le-tega izda kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca. Določbe glede pogojev so prenesene iz 136. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost.

Po tem členu je omogočena izdaja skupnega računa v primerih, ko davčni zavezanec opravi več posameznih dobav blaga ali storitev. Gre za primere dobav blaga ali storitev, ki se v večjih količinah dobavljajo oziroma opravljajo na redni osnovi.

Člen smiselno povzema določbe 33. člena prejšnjega zakona, razen drugega odstavka, katerega vsebina je vključena v 82. člen zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 219., 220., 223., 224. členu.

ZDDV-1 in PZDDV za nekatere primere določata tudi roke za izdajo računov, medtem ko je za vse primere določeno, kdaj nastane obdavčljivi dogodek in obveznost za obračun DDV, kar pa ni nujno vedno enako predvidenemu datumu za izdajo računa. V 81. členu ZDDV-1 je določeno, da je davčni zavezanec za naštete promete v tem členu dolžan izdati račun ali sam ali v njegovem imenu kupec, ali naročnik ali tretja oseba, pri čemer je potrebno izpolnjevati določene pogoje.

Omogočena je izdaja skupnega računa v primerih, ko davčni zavezanec opravi več posameznih dobav blaga ali storitev. Skupni računi so predvideni za primere dobav blaga ali storitev, ki se dobavljajo v večjih količinah oziroma se opravljajo na redni osnovi.

Kot račun se v skladu s 4. odstavkom 81. člena obravnava tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvotni račun in se nanj nedvoumno nanaša (tako npr. dobropis, bremepis).

Elementi računa so določeni v 82. in 83. členu tega zakona, podrobneje pa v pripadajočih členih pravilnika. Z drugimi predpisi je določeno, da mora vsebovati račun tudi druge elemente, kot jih določa ZDDV-1. Tako obstajajo pravila o vsebini računov, ki jih določajo statusno-pravni predpisi (npr. višina osnovnega kapitala, matična številka ipd.), računovodski predpisi (npr. podpis ali faksimile, ki ga v zakonu s področja DDV ne najdemo) in drugi davčni predpisi (npr. obvezna davčna številka po zakonu o davčnem postopku). EU je izdala direktivo Sveta 2001/115/EFC, ki določa vsebino računa in pogoje za njegovo izdajo z vidika potreb DDV.