Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 82. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu so predpisani obvezni podatki na računu, če davčni zavezanec, identificiran za namene DDV izda račun drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki sta identificirana za namene DDV. Pri določbah, ki se nanašajo na oprostitev, posebne ureditve in obrnjeno davčno obveznost je dodano sklicevanje na Šesto direktivo.

Člen povzema določbe 34. člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 226., 227., 228., 230., 238.-240. členu (besedilo 82. člena povzema člen 22 (3) (b) Šeste direktive).

V skladu s tem členom ZDDV-1 izdajajo račune tisti davčni zavezanci, ki so identificirani za namene DDV, če izdajajo račune drugim davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci. Mali davčni zavezanci niso dolžni izdajati računov z vsebino iz 82. člena ZDDV-1, temveč so dolžni upoštevati določila 141. člena PZDDV. Na računih so dolžni navajati tudi svojo davčno številko (ne identifikacijske številke za DDV) skladno s 35. členom Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2).

Račun, ki ga za namene DDV davčni zavezanec izda drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, mora vsebovati najmanj podatke, navedene v tem členu. Določba tega člena ne preprečuje davčnemu zavezancu, da na računu, iz katerihkoli razlogov navede več podatkov od predpisanih.

Posebej pozorni moramo biti pri izstavljanju računov davčnim zavezancem (tudi tistim, ki niso identificirani za namene DDV, ker ne izpolnjujejo pogojev), saj potrebujejo račun, ki je verodostojna knjigovodska listina, na podlagi katere bodo izkazovali stroške (odhodke) v svojih poslovnih knjigah in v davčnih obračunih. Te listine morajo skladno z določbami Slovenskih računovodskih standardov vsebovati tudi druge oziroma bolj podrobne podatke, kot jih predpisuje 82. člen ZDDV-1. Najmanj, kar moramo v takšnih računih navesti, je podrobnejša specifikacija vrste blaga ali storitev, njihovo količino, ceno in vrednost. Iz knjigovodske listine mora biti torej jasno razvidna narava poslovnega dogodka; na njeni podlagi naj bi namreč tudi tisti, ki ni prisostvoval pri nastajanju poslovnih dogodkov, jasno spoznal njihovo naravo in namen (npr. davčnemu inšpektorju mora biti jasen poslovni namen že iz opisa poslovnega dogodka).

Z vidika pravice do uveljavljanja odbitka vstopnega DDV je po novem določeno, da mora davčni zavezanec za odbitek DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal v Sloveniji za blago ali storitve, ki mu jih je ali mu jih bo dobavil drug davčni zavezanec razpolagati z računom, izdanim v skladu z 81. do 84. členom ZDDV-1. Zaradi tega je pomembno, da je vsebina prejetega računa skladna s predpisanimi sestavinami iz omenjenih členov ZDDV-1.

Če davčni zavezanec opravi dobavo blaga oziroma storitev, za katero je predpisano, da je plačnik DDV naročnik, se mora sklicevati na določbo tega zakona, ki določa, da je naročnik plačnik DDV.

V skladu z 11. točko tega člena zakona mora davčni zavezanec, ki je oproščen plačila DDV od pridobitev blaga znotraj Skupnosti, na računu navesti posebno klavzulo, da bo pridobljeno blago odposlano ali odpeljano iz druge države članice neposredno prejemniku kasnejše dobave. Določba je povezana z 2. odstavkom 48. člena ZDDV-1, ki določa oprostitev plačila DDV pri pridobitvah blaga v EU ob izpolnjevanju določenih pogojev.

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev, na podlagi katere obračunava DDV od dosežene razlike v ceni (potovalne storitve, rabljeno blago...) je dolžan na računu navesti določbo zakona, na podlagi katere obračunava DDV od razlike v ceni.

Če davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, poslovnih enot, stalnega oziroma običajnega prebivališča imenuje davčnega zastopnika, mora na računu navesti polno ime in naslov davčnega zastopnika ter njegovo identifikacijsko številko za DDV.