Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 85. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu so predpisane splošne obveznosti glede vodenja davčnega knjigovodstva. Davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti vse potrebne podatke za obračun in nadzor DDV.

Posebej pa mora davčni zavezanec voditi posebno evidenco tistega blaga, ki ga prenese v drugo državo članico za namene transakcij iz točk f), g) in h) drugega odstavka 9. člena zakona ter zagotoviti dovolj podrobne podatke o blagu, ki ga prejme od drugega davčnega zavezanca, identificiranega za DDV v drugi državi članici, zaradi opravljanja storitev na tem blagu (cenitev nepremičnin in druge storitve na teh nepremičninah).

Ta člen smiselno povzema določbe 56. in 56.a člena prejšnjega zakona, s tem, da ni več določena obveznost vodenja posebnih knjig..

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je to področje obravnavano v 242., 243. členu.

Po novem lahko skladno z ZDDV-1 davčni zavezanci vse informacije za izračun davčne obveznosti zagotavljajo v svojem knjigovodstvu, zato ni potrebno voditi knjige izdanih računov, knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah, knjige prejetih računov, knjige prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti in posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu blaga (vendar pa glede vodenja DDV evidenc ne smemo spregledati drugih predpisov, ki zavezancu morebiti nalagajo obveznost vodenja evidenc, kot to npr. velja po Pravilniku o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek, ki se uporablja od 1.1.2008 dalje). Še vedno pa je potrebno voditi evidenco o nekaterih prenosih blaga v drugo državo članico in evidenco prejetega blaga od davčnega zavezanca iz druge države članice, v zvezi s katerim je bila opravljena cenitev ali delo na tem blagu.

Naj pa omenim, da morajo zavezancu za davek, ki elektronsko obdelujejo podatke (to pa so vsi, ki računalniško obdelujejo podatke) po Pravilniku o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07) davčnemu organu na zahtevo predložiti podatke, ki so določeni z omenjenim pravilnikom. S tem pravilnikom je določena vsebina, oblika, način in roki za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek v postopkih davčnega nadzora (slednje vključuje tudi izpis odbitka DDV in izpis obračunanega DDV, ki mora po vsebini in obliki ustrezati določilom iz omenjenega pravilnika). Pravila iz omenjenega pravilnika se uporabljajo od 1.1.2008 dalje.