Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 87. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen predpisuje vsebino obračuna DDV, ki ga mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu za davčno obdobje.

Določba prvega odstavka razširja določbo šestega odstavka 38. člena prejšnjega zakona. Določba drugega odstavka je nova in predpisuje druge podatke, ki jih je potrebno izkazati v obračunu DDV, vendar pa vsebinsko ne pomenijo novih podatkov, saj se v veljavnem obračunu DDV že zagotavljajo.

II.b Komentar avtorice

V Direktivi Sveta 2006/112/ES je dana pravna podlaga za ureditev tega področja v 250. in 251. členu.

Vsebina obračuna je ostala praktično enaka kot v prejšnjem zakonu, spremenilo se je sklicevanje na pravne podlage, saj so v novem zakonu členi preštevilčeni glede na prejšnji zakon. Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, je dolžan poleg obrazca DDV-O predložiti še Prilogo A k obrazcu DDV-O. Davčni zavezanec vključi podatke o popravku zneska obračunanega in zneska odbitka DDV zaradi spremembe davčne osnove, podatke o popravku zneska obračunanega in odbitka DDV zaradi napak, podatke o nastalih razlikah med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža in odbitkom DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež, podatke o znesku odbitka DDV, ki ga ni odbil v davčnem obdobju, ko je prejel račun oziroma carinsko deklaracijo, ampak ga uveljavlja naknadno ter podatke o popravku odbitka DDV v obračun DDV, v katerem je ugotovil napako, in sicer v ustrezne oznake obrazca DDV-O s tem, da uskladi tudi zneske v prvem delu obrazca DDV-O. Davčni zavezanec, ki je že predložil obračun DDV in naknadno ugotovi, da je obračunal napačno davčno obveznost, lahko do izteka roka za predložitev tega obračuna, že vloženi obračun nadomesti z novim. Davčni zavezanec, ki opravi promet z rabljenim osnovnim sredstvom (ki ga je nabavil v sistemu prometnega davka) ob predložitvi obrazca DDV-O priloži tudi podatek o znesku prometnega davka, ki ga uveljavlja kot odbitek DDV.