Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI >> X. 5. Obračun DDV >> 88. člen ZDDV-1- Predložitev obračuna DDV >>

II. Komentarji

II.a Komentar k 88. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu je predpisan rok za predložitev obračuna DDV, ki je usklajen s skrajnim rokom za plačilo DDV, torej najkasneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Predpisani so tudi drugi primeri, v katerih mora davčni zavezanec ali druga oseba predložiti obračun DDV kot tudi primeri predložitve obračuna DDV ob prenehanju identifikacije za namene DDV in v primerih uvedbe likvidacijskega ali stečajnega postopka.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev pravil v zvezi s predložitvijo obračuna DDV je določena v Direktivi Sveta 2006/112/ES od 252.-261. člena.

Komentar k petemu odstavku 88. člena tega zakona:

V tej določbi je določen rok predložitve davčnega obračuna za davčnega zavezanca, nad katerim se začne likvidacijski ali stečajni postopek, in sicer je dolžan predložiti obračun v 20 dneh od dneva začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka. Skladno z ZPPSL morajo upniki pri stečaju prijaviti terjatve v roku dveh mesecev, pri likvidaciji pa v roku 30 dni od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega ali likvidacijskega postopka nabit na oglasno desko sodišča in objavljen v Uradnem listu RS. Tudi davčni organ mora prijaviti terjatve iz naslova DDV na podlagi obračunov, ki izkazujejo obveznost davčnega zavezanca do začetka stečajnega ali likvidacijskega postopka v enakih rokih. Krajši rok za oddajo obračuna DDV v teh primerih je namenoma krajši od roka za prijavo terjatev, saj s pravočasno prijavo terjatve pridobi upnik status stečajnega upnika. Stečajni upnik je tisti, katerega terjatev je obstajala pred začetkom navedenih postopkov.