Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 90. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu je predpisana obveznost predložitve rekapitualcijskega poročila za tiste davčne zavezance, ki dobavljajo blago osebam, identificiranim za namene DDV v drugo državo članico pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena zakona. Obveznost poročanja se nanaša tudi na dobave blaga osebam, identificiranim za namene DDV, če je bilo davčnemu zavezancu to blago dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena zakona.

Predpisani so tudi obvezni podatki, ki jih mora vsebovati rekapitulacijsko poročilo. V zadnjem odstavku je na novo pojasnjeno, kdaj je določene podatke potrebno prijaviti v rekapitulacijskem poročilu.

V tem členu so povzete določbe prvega odstavka 39.a člena prejšnjega zakona in tretjega odstavka 39.b člena prejšnjega zakona in so redakcijsko popravljene.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev pravil v zvezi z rekapitulacijskim poročilom je vključena v 262.-271. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Rekapitulacijska poročila izpolnjujejo le davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, in le za dobave blaga (ne pa tudi za opravljene storitve), izvršene osebam, identificiranim za namene DDV v drugi državi članici. Namen poročanja je vzpostaviti kontrolni mehanizem za trgovanje na ozemlju EU, saj so bile z vstopom Slovenije v EU odpravljene meje med Slovenijo in drugimi državami članicami in s tem fiskalni nadzor. Predpisane administrativne obveznosti veljajo le za tiste davčne zavezance, ki so identificirani za namene DDV in opravljajo dobave blaga v EU. Ti davčni zavezanci morajo poročati o dobavah blaga v EU za koledarsko trimesečje, tako da predložijo rekapitulacijsko poročilo, ki mora vsebovati skupno vrednost dobav blaga po posameznem davčnem zavezancu in popravke podatkov za pretekla obdobja poročanja po posameznem davčnem zavezancu.

Predmet poročanja so dobave blaga v druge države članice Skupnosti, ki so obdavčene v skladu z načelom namembne države. V rekapitulacijsko poročilo ne vpisujemo prometa blaga, ki se ne šteje za dobavo blaga za plačilo (začasni prenos), pošiljčnih poslov (ker so kupci v teh primerih fizične osebe), opravljenega prometa blaga znotraj ozemlja Slovenije, prometa storitev (ne glede na to, kdo je naročnik), dobave blaga kupcem, ki nimajo identifikacijske številke. Davčni zavezanec je dolžan poročati le o dobavah vsem ostalim osebam, identificiranim za namene DDV (torej, načeloma o vseh dobavah, ki so oproščene plačila DDV v Sloveniji). To so poleg davčnih zavezancev lahko tudi druge pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, so se pa morale zaradi obsega svojih dobav v drugih državah članicah, identificirati za namene DDV in plačujejo DDV v svojih državah članicah.

Rekapitulacijsko poročilo davčni zavezanec predloži davčnemu organu do 10. dne drugega meseca, ki sledi obdobju poročanja.