Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 97. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen določa posebno ureditev obračunavanja in plačevanja DDV za potovalne agencije, ki delujejo v svojem imenu, pri tem pa uporabljajo blago ali storitve drugih davčnih zavezancev. Vse transakcije, ki jih potovalne agencije opravijo v zvezi s potovanjem, štejejo za enotno storitev potniku.

Ta člen povzema rešitve iz 47. člena prejšnjega zakona, razen določbe o določitvi davčne osnove, ki je zaradi preglednosti, v ločeni določbi.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev posebne ureditve za potovalne agente v ZDDV-1 je vključena v 306.-310. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Za pravilno davčno opredelitev (z vidika DDV) storitev potovalnih agencij je potrebno poznati tudi druge pravne podlage, ki določajo način delovanja turističnih agencij in njihova pogodbena razmerja. V Standardni klasifikaciji dejavnosti najdemo dejavnost potovalnih agencij v skupini 63.300 - Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti.

Obligacijski zakonik (v nadaljevanju tudi: OZ) določa, da se s pogodbo o organiziranju potovanja organizator potovanja zavezuje, da bo priskrbel potniku skupek storitev, ki ga sestavljajo: prevoz, bivanje in druge storitve, ki so z njima povezane, potnik pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno (pavšalno) ceno.

Po OZ se s posredniško pogodbo o potovanju posrednik zavezuje, da bo v imenu in na račun potnika sklenil pogodbo o organiziranju potovanja ali pa pogodbo o eni ali več posebnih storitvah, ki omogočajo potovanje in bivanje, potnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Skladno z ZDDV-1 moramo ločiti poslovanje potovalne agencije, ki deluje v svojem imenu in na drugi strani poslovanje potovalne agencije, ki posluje v tujem imenu in za tuj račun. Posebna ureditev se nanaša na potovalne agencije, ki poslujejo v svojem imenu, in če pri zagotavljanju potovalnih zmogljivosti uporabljajo dobave blaga ali storitev drugih davčnih zavezancev. Takšno poslovanje spremlja obračun DDV od razlike v ceni. Potovalna agencija v tem primeru obračuna DDV od zneska, ki predstavlja razliko med celotnim zneskom, ki ga plača potnik (v katerega ni vključen DDV), in dejanskimi stroški potovalne agencije za storitve, ki jih opravijo drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik teh storitev potnik.

Potovalna agencija, ki posluje v tujem imenu in za tuj račun uporablja drugačno davčno obravnavo. V davčno osnovo ne vključi zneskov, ki jih prejme od svojega naročnika kot povračilo za izdatke, ki jih je plačala v imenu in za račun naročnika in jih vodi v svojem knjigovodstvu kot prehodne postavke. Zagotoviti mora dokazila o dejanskem znesku teh izdatkov in ne sme odbiti morebiti zaračunanega DDV od teh transakcij.