Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XI. POSEBNE UREDITVE >> XI. 5. Posebna ureditev za investicijsko zlato >> 119. člen ZDDV-1- Oprostitve >>

II. Komentarji

Kazalo

II.a Komentar k 119. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu je opredeljeno pod kakšnimi pogoji so dobave, pridobitve znotraj Skupnosti in uvoz investicijskega zlata oproščeni plačila DDV. Oprostitev plačila DDV velja tudi za storitve posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun drugega, kadar posredujejo pri dobavah investicijskega zlata za svojega principala.

S tem členom so povzete določbe 52. c člena prejšnjega zakona in ne pomenijo nikakršnih vsebinskih sprememb.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev posebne ureditve za investicijsko zlato v ZDDV-1 je vključena v 344-356. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Plačila DDV so oproščene dobave, pridobitve znotraj Skupnosti in uvoz investicijskega zlata, oprostitev plačila DDV pa velja tudi za storitve posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun drugega, kadar posredujejo pri dobavah investicijskega zlata za svojega principala.

V praksi so se v povezavi s prometom z investicijskim zlatom, ki je skladno z ZDDV-1 oproščeno plačila DDV, že pojavili primeri zlorab z namenom izogibanja plačila DDV. Osebe, ki niso imele pravice do odbitka vstopnega DDV (predvsem fizične osebe), so kupovale investicijsko zlato in ga dajale v predelavo zlatarjem, ki so ga predelali v nakit in pri tem obračunali DDV le na storitev predelave zlata. Prodaja nakita je skladno s pravili obdavčitve z DDV v celoti obdavčena z DDV (ne le sama storitev). Država je v takšnih primerih prikrajšana za DDV od vrednosti prinesenega zlata. Zaradi opisane problematike je dana možnost obračunavanja DDV tudi od vrednosti prinesenega zlata in ne le od storitve izdelave nakita vsem državam članicam, pri čemer se za vrednost prinesenega zlata šteje tržna vrednost zlata v času predelave. Države članice imajo glede dobav blaga in storitev tako možnost vključiti v davčno osnovo vrednost oproščenega investicijskega zlata v smislu 26b člena Šeste direktive, ki ga zagotovi naročnik kot osnovo za obdelavo, in ki ob dobavi tega blaga in storitev izgubi status investicijskega zlata, oproščenega DDV (ta možnost je dana zaradi spremembe, ki je bila uveljavljena z Direktivo Sveta št. 2006/69/EC, z dne 24.7.2006, ki vsebuje nekatere ukrepe za poenostavitev obračunavanja DDV in za preprečevanje davčnega izogibanja in davčnih utaj).