Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 124. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ta člen opredeljuje pogoje za uporabo posebne ureditve za elektronsko opravljene storitve. Davčni zavezanec, ki nima sedeža sme uporabiti posebno ureditve le v primeru, če elektronske storitve opravlja osebam, ki niso davčni zavezanci, torej končnim potrošnikom, če imajo sedež oziroma stalno prebivališče ali običajno prebivajo v katerikoli državi članici.

S tem členom so povzete določbe 52.h člena prejšnjega zakona in ne pomenijo nikakršnih vsebinskih sprememb.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in ki opravljajo elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci v ZDDV-1 je vključena v 357.-369. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

Na podlagi 124. člena ZDDV-1 se posebna ureditev uporablja za obdavčevanje elektronsko opravljenih storitev, ki jih izvajalec s sedežem ali poslovno enoto izven EU opravi prejemniku v EU, ki ni davčni zavezanec. Posebna ureditev velja tako le za tiste davčne zavezance, ki nimajo sedeža znotraj Skupnosti in elektronsko opravljajo storitve končnim potrošnikom iz držav članic. Neregistrirani davčni zavezanci so posebno ureditev dolžni upoštevati za vse elektronsko opravljene storitve, ki jih opravljajo znotraj Skupnosti. Davčni zavezanci, ki nimajo sedeža svoje dejavnosti oziroma stalne poslovne enote v Skupnosti ter dobavljajo storitve na elektronski način končnim potrošnikom, ki imajo stalno prebivališče ali običajno prebivajo v državi članici, so se dolžni zaradi opravljanja tovrstnih storitev identificirati v eni izmed držav članic. Sami se lahko odločijo, v kateri državi članici se bodo prijavili za potrebe obračunavanja DDV od elektronsko opravljenih storitev. Če si kot državo članico za identifikacijo izberejo Slovenijo, so dolžni slovenskemu davčnemu organu prijaviti, kdaj se njihova dejavnost, ki jo opravljajo kot davčni zavezanci, prične, preneha ali toliko spremeni, da se ta ureditev ne more več uporabljati. Omenjeni davčni zavezanci, ki opravljajo elektronske storitve po posebni ureditvi, nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV, lahko pa uveljavljajo pravico do vračila plačanega DDV (za vračila ne velja pogoj vzajemnosti).