Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XI. POSEBNE UREDITVE >> XI. 6. Posebna ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža znotraj Skupnosti, in opravljajo elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci >> 130. člen ZDDV-1- Vodenje evidenc >>

II. Komentarji

II.a Komentar k 130. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu so predpisane evidence, ki jih mora voditi davčni zavezanec, ki nima sedeža, po posebni ureditvi od elektronsko opravljenih storitev. Predpisano je obvezno vodenje evidenc, iz katerih bodo razvidni podatki za ugotavljanje pravilnosti obračuna DDV. Evidence morajo biti na voljo v elektronski obliki in na zahtevo posredovane davčnim organom vseh držav članic EU. Evidence je potrebno hraniti najmanj 10 let po koncu leta, ko je bila storitev opravljena.

S tem členom je povzeta določba 52.n člena prejšnjega zakona in ne pomeni nikakršnih vsebinskih sprememb.

II.b Komentar avtorice

Pravna podlaga za določitev posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in ki opravljajo elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci v ZDDV-1 je vključena v 357.-369. členu Direktive Sveta 2006/112/ES.

S 130. členom ZDDV-1 je predpisano obvezno vodenje evidenc, iz katerih so razvidni podatki za ugotavljanje pravilnosti obračuna DDV. Evidence morajo biti na voljo v elektronski obliki in na zahtevo posredovane davčnim organom vseh držav članic EU. Evidence o elektronsko opravljenih storitvah je potrebno hraniti najmanj 10 let po koncu leta, ko je bila storitev opravljena.