Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 131. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu so opredeljene splošne določbe glede uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji, po kateri se DDV obračunava in plačuje na podlagi prejetih plačil za opravljanje dobav blaga in storitev in jo lahko uporabljajo tisti davčni zavezanci, vključno s povezanimi osebami, katerih vrednost obdavčenega prometa ne preseže 208.000 evrov (brez DDV) niti v zadnjih 12 mesecih niti v naslednjih 12 mesecih. V ta znesek se ne všteva prodaja osnovnih sredstev.

Trenutek obveznosti obračuna DDV je vezan na dan, ko davčni zavezanec prejme plačilo, vendar pa sme ta davčni zavezanec pravico do odbitka DDV uveljaviti šele z dnem izvršitve plačila.

Ta člen povzema določbe 52.o člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

Tisti davčni zavezanci, ki so identificirani za namene DDV in imajo v zadnjih 12 mesecih manj kot 208.000 eurov obdavčenega (promet, od katerega se obračunava DDV, ne pa tudi znesek oproščenega prometa, od katerega se ne plačuje DDV) in ni verjetno, da bodo ta znesek presegli v naslednjih 12 mesecih, smejo obračunavati in plačevati DDV na podlagi prejetih plačil za opravljene dobave blaga in storitev. Za takšno ureditev so dolžni izpolniti še nekaj drugih pogojev (zagotoviti vodenje evidenc, plačati ves zapadli DDV, predložiti davčnemu organu vse obračune DDV-O,…) ter davčni organ predhodno obvestiti, da bodo na ta način obračunavali DDV.

Opisani sistem ugotavljanja davčne obveznosti DDV je za davčne zavezance, ki se zanj odločijo lahko ugoden, saj lahko davek državi za notranji promet (z izključenimi nekaterimi transakcijami) plačajo šele takrat, ko od kupcev prejmejo plačilo za prodano blago ali opravljeno storitev. Na tak način lahko vplivajo na izboljšanje svojega likvidnostnega položaja. S takšnim sistemom je delno omiljena plačilna nedisciplina, s katero se soočamo pri poslovanju v slovenskem gospodarskem prostoru. Sistem je še posebej primeren za tiste, katerih kupci pogosto zamujajo s plačili ali pa imajo dogovorjene daljše plačilne roke, na drugi strani pa hitro in redno poravnavajo svoje obveznosti.

Davčni zavezanci, ki se odločijo, da bodo uporabljali posebno ureditev po plačani realizaciji, ob predložitvi davčnega obračuna DDV-O predložijo tudi podatke o obračunanem in vstopnem DDV, po izdanih in prejetih računih v tekočem obdobju, ki v obravnavanem obdobju niso plačani, in če niso izključeni iz posebne ureditve. Prav tako so dolžni izkazati tudi podatke o obračunanem in vstopnem DDV po plačani realizaciji, izdanih oziroma prejetih računih v predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju.