Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XI. POSEBNE UREDITVE >> XI. 7. Posebna ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji >> 136. člen ZDDV-1- Dokazila o izvršenih plačilih in poročanje o neplačanih računih na dan 31. decembra tekočega leta >>

II. Komentarji

II.a Komentar k 136. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

V tem členu je predviden enak rok hrambe, kot je določen v 86. členu zakona, tudi za prejete račune, za katere je davčni zavezanec izvršil plačilo in uveljavljal odbitek DDV po plačani realizaciji. Enak rok je določen tudi za hrambo dokazil o opravljenih plačilih.

Obveznost poročanja o izdanih računih, ki niso plačani do 31. decembra tekočega leta je predpisana za davčne zavezance, ki do 31. decembra niso prenehali uporabljati posebne ureditve po plačani realizaciji.

Ta člen povezama določbe 52.u člena prejšnjega zakona.

II.b Komentar avtorice

Menimo, da se poročanje o neplačanih izdanih računih na dan 31.12. za tiste davčne zavezance, ki uporabljajo posebno ureditev po plačani realizaciji, nanaša le na poročanje na dan 31.12., ko zavezanec že izbere plačevanje DDV po plačani realizaciji, ne pa tudi na obdobje pred začetkom uporabe te ureditve, ko obračuna DDV še po sistemu obračunane realizacije.