Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> (Arhiv) DDV Sestavljenka (od 27.06.2007 do 31.12.07) >> XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV >> 139. člen ZDDV-1- Uporaba drugih predpisov >>

II. Komentarji

II.a Komentar k 139. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Člen določa (napotuje), da se v zvezi s pravnimi sredstvi in drugimi vprašanji procesne narave, ki niso urejene s tem zakonom, postopa po zakonu, ki ureja davčni postopek, zakonom, ki ureja davčno službo in z zakonom, ki ureja carinsko službo.

II.b Komentar avtorice

Predvidevamo, da po novem ne bo več sporno, ali lahko tudi za davek na dodano vrednost uporabljamo določbe Zakona o davčnem postopku, ki se nanašajo na samoprijavo, saj imamo v 139. členu ZDDV-1 sklicevanje na uporabo določil Zakona o davčnem postopku.[1] Institut samoprijave omogoča naknadno predložitev davčnega obračuna oziroma predložitev popravljenega obračuna, če je bil prvotni napačen, ne da bi bil zavezanec kaznovan za prepozno oddajo davčnega obračuna (ob pogoju, da je samoprijava pravočasna).


[1] 55. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)- Predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave
(1) Ne glede na določbe tega zakona lahko davčni zavezanec vsak trenutek, vendar najpozneje do vročitve sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka, predloži davčni obračun oziroma popravljen davčni obračun. Na posebni prilogi, ki je sestavni del tako predloženega davčnega obračuna, prikaže tudi premalo obračunane davke, skupaj z obrestmi iz drugega odstavka tega člena, in hkrati plača tako izkazan davek.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, od premalo plačanega oziroma neplačanega davka obračunati in plačati obresti po slovenski medbančni obrestni meri za čas od poteka roka za plačilo do predložitve davčnega obračuna na podlagi samoprijave, za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan poteka roka za vložitev davčnega obračuna, povečani za:
  1 odstotno točko, če predloži podatke po enem mesecu po preteku roka za vložitev davčnega obračuna;
  2 odstotni točki, če predloži podatke po šestih mesecih po preteku roka za vložitev davčnega obračuna;
  3 odstotne točke, če predloži podatke po enem letu po preteku roka za vložitev davčnega obračuna;
  4 odstotne točke, če predloži podatke po preteku roka iz prejšnje alinee.
(3) Davčni zavezanec ne more vložiti nove samoprijave glede obveznosti, v zvezi s katerimi je predhodno že vložil samoprijavo.