Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

II. Komentarji

II.a Komentar k 144. členu ZDDV-1-vir: Poročevalec ZDDV-1– 1. obravnava

Ureditev je v skladu s 43. členom zakona o prekrških, po katerem lahko poseben zakon za prekrške, ki so glede na višino povzročene škode oz. višino protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oz. njegovega namena koristoljubnosti, storjeni v kvalificirani, hujši obliki, določa rok, ki je daljši od splošnega zastaralnega roka za prekrške.

II.b Komentar avtorice

Praviloma postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu postopek o prekršku ne sme začeti ali nadaljevati. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku. Zastaranje se pretrga tudi, če stori storilec v času, ko teče zastaralni rok, enako hud ali hujši istovrstni prekršek. Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko predpiše za prekrške iz petega odstavka 17. člena Zakona o prekrških tudi daljši rok (daljši rok od dveh let od dneva, ko je bil prekršek storjen) za zastaranje postopka o prekršku vendar ne daljši od treh let. Za hujše DDV prekrške (ko je narava prekrška posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti) se tako ne more več začeti, ko pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen (če ni prekinitev zastaranja).